Foto: Boliden Garpenberg.

Jul 22, 2020

Boliden visar stabil produktion och senarelagda underhållsstopp i kvartal två


I linje med förra året och kassaflödet ökade, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Försäljningsintäkterna för det andra kvartalet var 13 391 (12 747) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 634 (1 631) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 1 174 (789) MSEK.

-  Ett starkt kvartal där vi framför allt är nöjda med stabil produktion och hur vi hanterat utmaningar relaterat till covid-19. Vi har lyckats minimera negativ påverkan på vår verksamhet och trots lägre världsmarknadspriser på basmetaller var resultatet i linje med förra året och kassaflödet ökade, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 779 (1 149) MSEK. Resultatminskningen mot ifjol drevs av lägre zink- och kopparpriser. Aitiks anrikade volym var högre än både föregående kvartal och ifjol. I Bolidenområdet minskade anrikningen något medan Garpenbergs anrikning nådde en ny rekordnivå efter genomfört investeringsprogram. Även i Tara och Kevitsa var anrikningen högre än ifjol. Branden i primärkrossen i Kevitsa i maj påverkade resultatet med cirka -80 MSEK. Reparationer beräknas vara genomförda i augusti.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager inom Boliden Smältverk var 914 (387) MSEK. Resultatförbättringen är främst en följd av betydligt mindre omfattande underhållsstopp än ifjol, vilket påverkade både volymer och kostnader positivt. Rönnskärs produktion av koppar minskade något jämfört med föregående kvartal medan produktion av de flesta metaller ökade i Harjavalta. Zinkproduktionen i Kokkola och Odda var något lägre än föregående kvartal. Även i Bergsöe var produktionen lägre.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT