Foto: Boliden.

Jul 19, 2016

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde


Bolidens andra kvartal präglades av bra produktion trots variation mellan gruvorna och omfattande underhållsstopp i smältverken. Försäljningsintäkterna uppgick till 9 596 (10 373) MSEK och rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager var 901 (1 257) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick, justerat för förvärvet av Kevitsagruvan, till 1 148 MSEK.

- Kvartalets produktion och resultat var överlag bra i både Gruvor och Smältverk. Kassaflödet var mycket bra, givet att flera smältverk genomförde stora underhållsarbeten och att vår största koppargruva Aitik hade instabil produktion. Vi gynnades av bättre metallpriser, även om de var betydligt sämre än ifjol. Under kvartalet slutfördes Bolidens förvärv av Finlands största gruva Kevitsa, och integrationen löper enligt plan, sammanfattar Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Produktionen inom Bolidens gruvor varierade stort mellan de enskilda gruvområdena. Garpenberg och Kylylahti hade mycket stark produktion och den var hög även i Bolidenområdet och Tara. I Aitik var tillgängligheten på krossarna fortsatt låg, vilket resulterade i låg volym.

Boliden Smältverk hade överlag bra produktion, trots omfattande planerade underhållsstopp vid de största smältverken Rönnskär, Harjavalta och Kokkola. De nya och lägre smältlönevillkoren som gäller för 2016 gav full effekt i kvartalet.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT