May 24, 2016

Boliden tecknar krediter om 1390 miljoner Euro


"De förlängda låneavtalen stärker Bolidens finansiella position ytterligare och ger oss den flexibilitet vi behöver," kommenterar ekonomi- och finansdirektören.

Boliden har tillsammans med 11 banker tecknat ett syndikerat revolverande kreditavtal om 770 miljoner Euro bestående av två faciliteter. Den ena faciliteten uppgår till 362 miljoner Euro, har en löptid på 3 år och ersätter en existerande facilitet på 400 miljoner Euro med förfall 2017. Den andra faciliteten uppgår till 408 miljoner Euro, har en löptid på 5 år och ersätter en existerande facilitet på 450 miljoner Euro med förfall 2019.

Boliden har med samma bankgrupp tecknat ytterligare ett syndikerat kreditavtal, så kallat term loan, som ersätter den bryggfinansiering som tidigare tecknats för att finansiera förvärvet av nickel-koppargruvan Kevitsa. Faciliteten uppgår till 620 miljoner Euro och har en löptid på 4 år.

- De förlängda låneavtalen stärker Bolidens finansiella position ytterligare och ger oss den flexibilitet vi behöver. Dessutom har vi säkrat en långsiktig finansiering av förvärvet av Kevitsagruvan, säger Bolidens Ekonomi- och finansdirektör Håkan Gabrielsson.

Efter tecknande av de nya avtalen är Bolidens totala låneramar närmare 16 miljarder SEK, med en genomsnittlig löptid på 3,7 år. Faciliteterna kan nyttjas i flera valutor och är delvis planerade som backup-faciliteter.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT