boliden aitik

Aitikgruvan. Foto: Boliden.

Oct 28, 2020

Boliden står stadigt


Ökad försäljning i tredje kvartalet.

Gruvföretaget Boliden lämnade på onsdag morgon sin delårsrapport för tredje kvartalet. Försäljningsintäkterna ökade till 13 550 (11 170) MSEK i kvartalet och rörelseresultatet nådde 2 622 (1 873) MSEK.

Resultatförbättringen beror främst på högre anrikning inom Gruvor samt högre volymer av producerad metall inom Smältverk. Även priser och villkor bidrog positivt till följd av starkare ädelmetall- och kopparpriser.

Tredje kvartalet i år inkluderar även en resultateffekt på cirka -50 MSEK till följd av den brand som inträffade i Kevitsa i slutet av maj. Totalt har branden hittills under året belastat resultatet med -130 MSEK. Resultateffekten av planerade underhållsstopp var -220 (-360) MSEK.

-Jag är fortsatt mycket stolt över flexibiliteten, stabiliteten och engagemanget som vår organisation visar. Covid-19 till trots har stora underhållsstopp genomförts, investeringar kommit på plats och produktionstakten inom Gruvor ökat. Detta samtidigt som vi vidtagit omfattande försiktighetsåtgärder för att minimera risk för smittspridning, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT