Boliden, Aitikgruvan. Foto: Stefan Berg.

Feb 13, 2019

Starkt år för Boliden


Lägre halter och lägre metallpriser pressade dock resultatet.

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2018 var 12 543 (13 619) MSEK och rörelseresultatet 2 093 (3 091) MSEK. För helåret uppgick försäljningen till 52 454 (49 531) MSEK och rörelseresultatet var 9 004 (9 015) MSEK.

-Stabil produktion inom båda våra affärsområden karakteriserar avslutningen av ett starkt år. Jämfört med samma period föregående år var halterna lägre vid flera gruvor jämfört med fjolårets mycket höga nivåer. Metallproduktionen vid våra smältverk var däremot något högre än i fjol, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade jämfört med föregående år till 1 384 (2 179) MSEK främst till följd av lägre metallpriser och lägre halter. Gruvproduktionen var hög men kunde inte fullt ut kompensera för de lägre halterna. I Aitik skedde brytningen i liknande områden som föregående kvartal och kopparhalten var 0,27 (0,32) procent. I Garpenberg påverkades produktionen av problem med malmtransporter under jord. Kevitsa och Tara påverkades främst av lägre halter. I Bolidenområdet och Kylylahti var anrikad volym på en hög och stabil nivå.

Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 575 (766) MSEK till följd av försämrade priser och villkor. Högre volym fria metaller samt avsaknad av underhållsstopp gav dock en positiv resultateffekt. I Rönnskär noterades ett nytt kvartalsrekord för kopparproduktion. Även i Harjavalta var kopparproduktionen på en god nivå. I Kokkola och Odda har zinkproduktionen ökat till följd av förbättrad processtabilitet respektive genomförd expansionsinvestering. I Bergsöe var produktions-stabiliteten generellt sett lägre än föregående år.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT