Foto: Boliden.

Oct 24, 2017

Boliden; Mycket underhåll i Gruvor och produktionsstörningar


Bolidens tredje kvartal präglades av omfattande underhåll i Gruvor och av produktionsstörningar.

Bolidens tredje kvartal präglades av omfattande underhåll i Gruvor och av produktionsstörningar. Försäljningsintäkterna var 11 628 (9 733) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 744 (1 318) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 1 715 MSEK.

- Underhållsarbete i alla gruvor och produktionsstörningar gav en lägre produktion än föregående kvartals mycket höga nivå. I Garpenberg hade vi problem med bergsstabilitet i ett produktionsområde och bröt därför malm i områden med lägre halt. Positivt är att Kevitsa fortsätter att utvecklas starkt och att kassaflödet var högt, sammanfattar Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Omfattande underhåll vid Bolidens gruvor tillsammans med produktionsstörningar innebar att produktionen var lägre än i det mycket starka andra kvartalet. Aitiks produktion begränsades av låg tillgänglighet i krossar. Garpenbergs anrikade volym var hög trots underhåll av kvarnar. Omplanering av produktionsområden resulterade dock i lägre halt under kvartalet. I Bolidenområdet kvarstod produktionsstörningar vilket medförde lägre metallproduktion än föregående kvartal. Kevitsas anrikade volym och kopparproduktion var rekordhög.

Störningar i zinksmältverken i Kokkola och Odda påverkade produktionen negativt. Rönnskärs koppar- och blyproduktion var i nivå med föregående kvartal och Harjavaltas processer var stabila.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT