Bergstruckarna i Aitik körs av nästan lika många kvinnor som män, vilket gör Aitik till en av världens mest jämställda gruvor. Foto: Boliden.

Nov 22, 2017

Boliden investerar sex miljarder


Stora satsningar i bland annat Aitik utanför Gällivare.

Gruvbolaget Boliden höll under tisdagen kapitalmarknadsdag med presentationer av Bolidens ledning i Stockholm och gruvbesök i Kevitsa i Finland, vilken förvärvades vid halvårsskiftet 2016. Produktionen i Kevitsa består av två metallkoncentrat innehållande koppar, nickel, guld, platina, palladium och kobolt. Resultatet under det första året i Bolidens ägo var 53 MEUR att jämföra med -22 MEUR för motsvarande period föregående år.

-Förvärvet av Kevitsa har skapat en långsiktigt stabil försörjning av nickel- och kopparkoncentrat till Harjavalta och Rönnskär. I enlighet med vår strategi stärks därigenom möjligheterna att optimera värdeskapandet inom Boliden, säger Kerstin Konradsson, direktör Boliden Smältverk.

Vidare beskrev Boliden en uppdaterad investeringsplan för koncernen. Under 2018 planerar Boliden investeringar på något över 6 miljarder SEK främst i gråbergsavverkning, dammprojekt, svavelsyraverk, djupförvar och en krosstation i Aitik.

Aitik, strax söder om Gällivare, är världens mest effektiva koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Arbetet  i Aitik sker med några av världens största maskiner. Bland dem finns bergtruckar som väger 570 ton med last, där bara hjulet är fyra meter i diameter och grävmaskiner som rymmer upp till 45 kubikmeter berg i skoporna. Med närmare 650 anställda är Aitik den största privata arbetsgivaren i Gällivare kommun. 

-Utgångspunkten för vår strategi är stabila och effektiva verksamheter. Vår företagskultur är central för att utveckla produktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt är vår förmåga att kombinera stora investeringar och ny teknik med högt personligt ansvarstagande en av våra största styrkor. Vi lägger stor kraft på att förbereda oss väl för konjunktursvängningar, i en bransch som är volatil och kapitalintensiv är detta grundstenar för långsiktigt värdeskapande, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    88

SENASTE NYTT