Boliden, Aitikgruvan. Foto: Stefan Berg.

Oct 22, 2018

Boliden investerar närmare 900 miljoner 


Fler gruvtruckar på väg när Boliden expanderar i Kevitsa och Aitik.

Boliden har kommit överens med Komatsu om köp av 17 gruvtruckar till Kevitsa och 9 gruvtruckar till Aitik, en total investering på närmare 900 MSEK. Investeringen sker mot bakgrund av pågående expansion, ökad andel transporter i egen regi samt ersättning av delar av befintlig truckflotta. 

Kevitsa beräknas nå en produktionstakt på 9,5 Mton anrikat tonnage per år under 2020, från dagens nivå på 7,5 Mton. I Aitik beräknas pågående expansion från 39 till 45 Mton per år vara färdigställd 2020.

- Detta är ett viktigt steg i vidareutvecklingen av våra dagbrottsgruvor samtidigt som vi förbättrar vår miljöprestanda från en redan stark position. Detta inte minst eftersom vi nu skapar möjligheter för ökad elektrifiering och därtill hörande produktivitetsutveckling, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

De valda truckarna är Komatsu 830E-5 för Kevitsa och Komatsu 930E-5 för Aitik. Parallellt har överenskommelser slutits med lokala samarbetspartners till Komatsu. Samtliga truckar är förberedda för framtida elektrifiering i linje med Bolidens ansträngningar för att reducera utsläpp. De första leveranserna av de nya truckarna sker i mitten av 2019.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT