Aug 3, 2018

Boliden investerar 750 miljoner i Rönnskär


Med den nya anläggningen ska mer metall kunna utvinnas ur restmaterialet och avfallet minskas.

I slultet av juli beslutade Boliden att investera 750 MSEK i en lakningsanläggning vid Rönnskär. Anläggningen, som beräknas vara driftsatt i slutet av 2020, syftar till att utvinna mer metall från restmaterial. Samtidigt reduceras mängden avfall som behöver deponeras i djupförvaret på Rönnskär. 

-  Satsningen vi nu gör är helt i linje med vår strategi att utvinna så mycket metall som är tekniskt möjligt från befintlig råvara. Genom ett väsentligt förbättrat resursutnyttjande stärker vi Rönnskärs konkurrenskraft samtidigt som mängden material som behöver deponeras reduceras, säger Kerstin Konradsson, direktör Boliden Smältverk.

Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020, förutsatt att miljötillstånd för anläggningen erhålls som beräknat i september 2018. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.

Investeringen följer en pågående investering om 650 MSEK i djupförvar på Rönnskär vilken beräknas stå klar 2020. 

Bolidens andra kvartal präglades av fortsatt goda priser och villkor med resultatförbättring som följd. När gruvbolaget redovisade delårsrapporten den 20 juli rapporterades en försäljning om 14.071 miljoner kronor (11.554) och ett rörelseresultat om 2.468 miljoner kronor (1.916).

-  Ett starkt kvartal även om halterna som väntat inte nådde upp till första kvartalets mycket höga nivåer. Förbättrade priser och villkor kompenserade dock för volymminskningen samtidigt som insatser för förbättrad processtabilitet och expansionsprojekt inom Smältverk har fallit väl ut, säger Bolidens vd Mikael Staffas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT