Elektrifierad gruvtruck, Boliden Aitik. Foto: Mats Hillblom.

Elektrifierad gruvtruck, Boliden Aitik. Foto: Mats Hillblom.

Oct 24, 2019

Boliden investerar 300 miljoner i elektrifierade transporter


Gruvföretaget levererar även stabila siffror för tredje kvartalet.

Boliden har beslutat att investera 300 MSEK med syfte att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa. Investeringarna sker i huvudsak under 2020-2021. Det framgår av ett pressmeddelande. Gruvbolaget redovisar även delårsrapport för tredje kvartalet

Sedan 2018 har ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter bedrivits i Aitik. 700 meter eltrolley-bana har installerats och fyra gruvtruckar konverterats med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där eltrolley har installerats.

-Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra både produktivitet och klimatpåverkan vid våra två dagbrottsgruvor, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef för Boliden.

I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer eltrolley-bana byggas och ytterligare tio truckar kommer att konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd reduceras med närmare 15 procent.

I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som 1,8 kilometer eltrolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd reduceras med 9 procent.

De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas reducera dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan köras med högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller.

Högre metallpriser kompenserar för lägre volymer och stora underhållskostnader

Försäljningsintäkterna i tredje kvartalet uppgick till 11 170 (12 510) MSEK och rörelseresultatet landade på 1 873 (1 771)

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor var oförändrat 1 091 (1 091) MSEK. Lägre halter och högre kostnader för främst underhåll kompenserades av högre metallpriser i svenska kronor. 

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 716 (589) MSEK. Högre metallpriser, förbättrade zinksmältlöner och en starkare US-dollar kompenserade mer än fullt ut för lägre volymer och högre kostnader hänförliga till underhållsstopp i Rönnskär samt haveri i nickellinjen i Harjavalta. 

-Investeringarna går som planerat och produktionen i våra gruvor och zinksmältverk har samtidigt varit stabil. Däremot har kvartalet påverkats av stora underhållsstopp i kopparsmältverken, haveri i nickellinjen i Harjavalta och vissa störningar i logistiken mellan gruvor och smältverk, säger Mikael Staffas.
 • May 18, 2021

  Autoliv bygger ny rattfabrik

  Nyheter Bilsäkerhetsföretaget tillverkar 20 miljoner rattar årligen och satsar på toppmoderna tillverkningsprocesser.
  410
 • May 18, 2021

  LKAB överklagar EU-beslut

  Nyheter EU-beslutet gynnar producenter med stora koldioxidutsläpp, menar gruvföretaget.
  86
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT