Jan 11, 2017

Boliden investerar


Framgångsrik prospektering vid zinkgruvan Tara i Irland har identifierat en ny mineralisering med antagen mineraltillgång om 10 Mton. Boliden har beslutat att bygga ut gruvans sandmagasin och inleda en satsning för att förlänga gruvans livslängd.

Bild: Mikael Staffas, Direktör Boliden Gruvor.

Tara som är en av världens större zinkgruvor, står för halva Bolidens produktion av zinkkoncentrat. Framgångsrik prospektering har lett till upptäckten av en ny mineralisering, Tara Deep, och det har beslutats att bygga ut kapaciteten i sandmagasinet, som idag begränsar Taras livslängd. Det nya sandmagasinet har kapacitet till och med 2026. Investeringen uppgår till 33 MEUR och är villkorad av myndighetstillstånd. Den bygger på en förlängning till 2023 samtidigt som tillskottet av mineraltillgångar ger ytterligare potential. Samtidigt har beslut fattats att bygga en prospekteringsort till den nya fyndigheten till en kostnad om 11 MEUR.

- Prospekteringen i Tara har varit framgångsrik under senare år men kapaciteten i sandmagasinet har begränsat gruvans livslängd till 2020. Med nya prospekterings-framgångar, ökad produktivitet och höga zinkpriser är det lönsamt att förlänga gruvans livslängd och vi har därför beslutat att bygga ut sandmagasinet med kapacitet till 2026, säger Mikael Staffas, Direktör Boliden Gruvor.

Den nya fyndigheten Tara Deep har antagna mineraltillgångar som uppgår till 10 Mton med en zinkhalt om 8,5% och en blyhalt om 1,8%. Mineraliseringen liknar Taras huvudmalm men har mer komplicerad struktur och ligger djupare, på mellan 1200 och 1900 meters djup. Förutom fyndet av Tara Deep så har också prospektering i den nuvarande gruvan varit framgångsrik och nästan hela årets produktion har kunnat ersättas i mineralreserven.
För mer information se tabell nedan och www.boliden.com.

kton Zn% Pb%
Bevisad 4 200 (4 500) 6,5 (6,5) 1,5 (1,5)
Sannolik 12 300 (12 500) 6,2 (6,2) 1,6 (1,5)
Mineralreserver, summa 16 500 (17 000) 6,3 (6,3) 1,6 (1,5)
       
Känd 400 (600) 5,8 (6,1) 2,3 (2,0)
Indikerad 3 800 (3 400) 6,8 (6,5) 1,9 (2,2)
Antagen 13 600 (4 700) 7,8 (6,2) 1,9 (1,9)
Mineraltillgångar, summa 17 800 (8 700) 7,5 (6,3) 1,9 (2,0)

Not: Per 31 december 2016, data inom parantes är per 31 december 2015. Avrundningar förekommer.
 • May 18, 2021

  Autoliv bygger ny rattfabrik

  Nyheter Bilsäkerhetsföretaget tillverkar 20 miljoner rattar årligen och satsar på toppmoderna tillverkningsprocesser.
  409
 • May 18, 2021

  LKAB överklagar EU-beslut

  Nyheter EU-beslutet gynnar producenter med stora koldioxidutsläpp, menar gruvföretaget.
  86
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT