Oct 9, 2017

Boksläpp från Jernkontoret


Jernkontoret ger ut en handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin, med inspirerande exempel från bland andra SSAB, Höganäs och Outokumpu.

Alla samhällsaktörer är beroende av omgivande ekosystem som producerar livsviktiga ekosystemtjänster i form av bland annat rent vatten, ren luft, mat, fotosyntes och skydd mot översvämningar. Stålföretagen har i flera år arbetat med att integrera dessa ekosystemtjänster i sina verksamheter och nu släpps en handbok där fler företag kan få inspiration och konkreta tips.

− Vi hoppas att handboken ska inspirera även andra branscher att jobba med ekosystemtjänster. Stålföretagen gör väldigt mycket men den praktiska kunskapen behöver spridas, säger Sophie Carler , miljörådgivare på Jernkontoret och som deltagit i projektet.

I handboken beskrivs ett analysverktyg för att kartlägga prioriterade ekosystemtjänster och en guide för hur ekosystemtjänster kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete. Den innehåller också ett utbildningspaket som har tagits fram av Albaeco i samarbete med stålföretagen. Utöver detta hittar du dessutom flera exempel på hur stålföretag har arbetat med ekosystemtjänster.

− Bland annat har Höganäs AB anlagt en våtmark på ett område som tidigare var deponi för inert slagg och SSAB har på flera platser genomfört olika åtgärder som ökat den biologiska mångfalden. Outokumpu Stainless i Avesta har jobbat med allt från att göra om en gammal masugn till en konst- och konferenslokal till att underhålla en populär lokal älvpromenad, förklarar Sophie Carler.

Handboken är framtagen av Jernkontoret, Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless i Avesta, Triple Steelix, Albaeco och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är finansierat av Vinnova genom de strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Du kan ladda ner "Handbok − Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen" gratis på Jernkontorets webbplats.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT