Foto: Boeing.

Feb 10, 2017

Boeing - en riktig dreamliner för Nyköpingsföretaget


Flygteknikföretaget visar rekordsiffror för 2016 och spår fortsatta framgångar för 2017.

FJÄRDE KVARTALET 2016

 •   Nettoomsättningen ökade med 24 % till 62,6 MSEK (50,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 19 %
 •   Rörelseresultat (EBIT) ökade till 14,5 MSEK (5,0)  
 •   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (10 %)
 •   Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (4,4)
 •   Resultat per aktie ökade till 0,81 SEK (0,35)
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,4 MSEK (10,0)

JANUARI - DECEMBER 2016

 •   Nettoomsättningen ökade med 27 % till 251,6 MSEK (198,1) - i jämförbara valutor, en ökning med 26 %
 •   Rörelseresultat (EBIT) ökade till 50, 6 MSEK (29,1)  
 •   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (15 %)
 •   Resultat efter skatt uppgick till 37,5 MSEK (21,6)
 •   Resultat per aktie ökade till 3,00 SEK (1,72).
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,0 MSEK (22,2)
 •   Styrelsen föreslår utdelning om 2,10 SEK per aktie (0,70)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2017

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2017 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (63,1).

”2016 är vårt hittills bästa år både vad avser nettoomsättning och resultat. Affärsmodellens inbyggda fördelar med växande eftermarknadsaffärer som ökar i takt med antalet produkter i drift hos flygbolagen blir alltmer tydlig," kommenterar vd Torbjörn Johansson, i CTT Systems bokslutskommuniké.

"Årets förbättring av rörelsemarginalen till 20 % (15 %) är huvudsakligen en följdeffekt av våra försäljningsframgångar av bolagets fabriksmonterade produkter till Boeing 787. Under 2016 genererade detta en ökad försäljning av initiala reservdelar (IP) (+25 MSEK) och en högre eftermarknadsförsäljning (+19 MSEK).

Jag kan vidare konstatera att vi hade ett bra fjärde kvartal som med hjälp av en stärkt USD medförde att rörelsemarginalen för kvartalet nådde 23 % (10 %). Boeing 787 programmet har bokstavligen blivit en ”Dreamliner” för CTT. Vid årsskiftet (drygt fem år efter första leveransen till ANA) uppgick den globala flottan till 500 flygplan. CTT har i genomsnitt sålt cirka två luftfuktare per 787- levererans (med två Zonal Dryers (avfuktare) som standardutrustning).

Under 2016 har Boeing levererat 137 Dreamliner-flygplan. Boeing ligger på en produktionstakt om cirka 12 flygplan per månad. Vi levererade totalt 260 Zonal Dryers (+3 %) och 313 Crew luftfuktare (+11 %) till Boeing-fabriken. Totalt antal levererade Crew luftfuktare sedan programstarten uppgår till 1 163 (en ökning under året med 37 %).

Det ger en betydande och stadigt växande installerad bas av produkter som ökar vår eftermarknad, främst från byten av fuktdynor till luftfuktarna och filter till Zonal Dryers samt reservdelar. Marknaden för retrofit Zonal Drying™ var fortsatt och som väntat svag med endast 27 system levererade. I slutet av året fick vi beställningar till 23 flygplan från två nya flygbolag, turkiska Azur och det ryska flygbolaget Pobeda. En breddad marknadsföring av systemet och en stabilisering av oljepriset runt 50 USD skapar bättre marknadsförutsättningar att sälja mer i år än under 2016.

CTT vann ingen order på Cair från flygbolag under 2016, men jag bedömer utsikterna som goda att vinna de första kunderna under 2017. För detta talar att problem med den torra luften i flygplanskabinen uppmärksammas mer och mer frekvent bland flygbolagen. Därtill ska läggas det förtroende våra Crew befuktare på Airbus A380/A350 och Boeing 787 bygger genom att bevisa att man kan befukta luften i flygplan på ett tillförlitligt sätt.

Och inte minst att Airbus och Boeing visar vart branschen är på väg genom att erbjuda befuktning av kabinen i sina senaste flygplansfamiljer A350XWB och Boeing 777X.

Cair™-system har levererats till åtta VIP-flygplan. Orderingången var som väntat svag med endast order på tre stora VIP flygplan, vilket innebär att omsättningen i detta segment kommer att minska under 2017.

För 2017 räknar jag totalt med en ökning av nettoomsättningen (mätt i USD) även om jag inte tror ökningstakten når de 26 % som uppnåddes mellan 2015 och 2016 (justerat för valuta). Främst är det eftermarknaden som fortsätter att växa, hänförd av 787-consumables, och högre omsättning från leveranser av Zonal Drying™ retrofit system.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram vår unika position som ensam leverantör av befuktningssystem till alla moderna långdistansflygplan.

I och med att vi blev valda till Boeings nya 777X flygplan har CTT en starkt strategisk position med möjlighet att fortsätta att dominera nischen för luftbehandling i långdistansflygplan.

I kraft av ensam OEM-leverantör till Airbus A380, Airbus A350, Boeing 787 och Boeing 777X kommer CTT att få betydande OEM-beställningar under de kommande 20 till 30 åren med en signifikant eftermarknad.

Det skapar goda förutsättningar för CTT att växa lönsamt de närmaste 30 åren. På denna stabila grund kan vi ytterligare utveckla och vidga vår affär inom luftbehandling av flygplan.

Slutligen är jag glad över att våra starka finanser och vårt goda kassaflöde medför att styrelsen föreslår årsstämman att höja utdelning med 200 % till 2,10 kr/aktie (0,70 kr/aktie).”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  123