Foto: Högskolan Gävle.

Jan 25, 2017

Bli ingenjör även om du saknar behörighet


Högskoleingenjören är het på marknaden. Nu öppnas möjligheten att läsa Tekniskt basår på hemmaplan, en ettårig utbildning som ger reserverad plats på någon av Högskolans i Gävles högskoleingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår är idag en populär utbildning för dem som saknar förkunskaperna till högskoleingenjörsutbildningen. Högskoleingenjörer är heta på arbetsmarknaden just nu och intresset för ingenjörsutbildningarna har ökat i takt med att arbetsmarknaden efterfrågar allt fler kompetenta ingenjörer.

Läs på hemmaplan
För att förbättra situationen i regionen har ett unikt samverkansprojekt startats mellan Högskolan i Gävle och länets kommuner. Projektet innebär att studenterna får möjlighet att läsa ett Tekniskt basår på hemorten, i en gemensam klass för komvux- och högskolestuderande.

Samläsningen unik för landet
Samläsningen är unik för landet och undervisningen är upplagd på samma sätt som ett högskoleprogram med föreläsningar, laborationer, grupparbeten, projektarbeten, tentamen etc.

Tekniskt basår kommer att finnas som campusutbildning i Gävle och på fyra studieorter. Laborationerna kommer att genomföras på campus i Gävle.

- Detta ger studenterna en ”mjukstart” till högre utbildning i deras hemmiljö, samtidigt som det ger dem erfarenhet av att studera på högskola. Tekniskt basår är en viktig introduktion, säger projektledaren Vibeke Sjögren.

- Projektet känns mycket rätt i tiden. Framtidsutsikterna för studenterna är mycket goda då efterfrågan på ingenjörer är stor i Gävleborg. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Två vägar in till ingenjörsutbildningen
Söka till Komvux om man saknar fullständig gymnasieutbildning, eller vill komplettera med naturvetenskapliga ämnen (matematik, fysik och kemi). Man har då möjlighet att läsa i sin egen takt och att börja utbildningen när det passar (flexibelt intag).


Söka till Högskolan i Gävles Tekniska basår, förutsatt att man har ett slutbetyg från gymnasiet men behöver komplettera detta med matematik, fysik och kemi. När man är klar med Tekniska basår har man reserverad plats till en av högskoleingenjörsutbildningarna. Det finns det en rad olika inriktningar att välja bland, se nedan. Några är så kallade Co-op-utbildningar, en populär variant av ingenjörsutbildning, där studierna varvas med arbetsperioder på ett företag. En rad olika hos företag ingår i samarbetet.

Högskolans ingenjörsutbildningar:

Byggnadsingenjör
Dataingenjör
Ekonomiingenjör
Elektronikingenjör
Energisystemingenjör Co-op
Maskiningenjör Co-op
Automationsingenjör Co-op
Miljöingenjör, inriktning VA-teknik Co-op

I projektet medverkar berörda kommuner inom länet och Högskolan i Gävle. Inför hösten 2017 är följande studieorter inom länet aktuella: Sandviken, Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn.

Totalt kommer ett 40-tal platser att vara utlokaliserade i länet från Högskolan och dessa ska kompletteras med platser inom kommunal vuxenutbildning.

Lärare från Högskolan och från kommunala vuxenutbildningarna vid studieorterna planerar nu gemensamt utbildningen som startar i höst (ht17).

Ansökan till högskolans platser av det Iekniska basåret kan göras på www.antagning.se Ansökningsperioden pågår mellan den 15 mars och den 15 april.

Ansökan till kurser vid studieorterna görs via kommunernas studie- och yrkesvägledare (SYV).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT