Adheso. Foto: Schunk.

Mar 4, 2021

Bioinspirerat gripdon från Schunk


Som en "gekko" - öppnar upp för nya användningsområden.

SCHUNK öppnar upp för nya användningsområden för hantering med bioinspirerat grepp (gecko) 

Gripdonet ADHESO från SCHUNK uppkom efter en närmare titt i naturen. I miljontals år har geckos med hjälp av självhäftande krafter rört sig över släta ytor. Nu används denna princip systematiskt för att utveckla olika områden för hantering i applikationer. Därmed är fördelarna tydliga: Komponenterna kan gripas på ett känsligt sätt, utan att lämna några rester och utan att behöva tillföra ytterligare energi. Lösningarna utvecklas alltid individuellt och är lika olika som applikationerna själva. Glasfiberprodukter lika lätta som fjädrar, minsta SMD-komponenter eller mikromekaniska delar kan hanteras, men också känsliga batterikomponenter, plastfilmer, papper och glas samt bil- eller
maskintekniska komponenter med en vikt på 15 kg eller mer.

Gripdonet ADHESO bygger på vidhäftningsprincipen, med de intermolekylärt verkande Van der Waals krafterna (för hantering). Resultatet är extremt instrukturerade ben som fäster vid olika material och föremål. Strukturen pressas försiktigt på arbetsstycket under gripprocessen, vilket ökar kontaktytan och krafterna kan börja verka på arbetsstycket. Denna kraft upphör genom ett lätt tryck/roterande rörelse så att gripdonet kan lossas från föremålet.

Stort utbud av olika varianter tack vare individuell design.

De vidhäftande krafterna och avlägsnandet av ADHESO beror på variationen av material, topografi och anpassas till de olika kraven i den relevanta miljön. Därför kan ADHESO gripdonet anpassas till den önskade storleken och belastningsförhållandet. Detta är den stora fördelen: den höga graden av individualisering säkerställer att komponenter med mått på några hundra mikrometer kan hanteras lika tillförlitligt som de som mäter flera meter.

Skonsam hantering även i renrums- och vakuummiljöer Installation, idrifttagning och kostnader är minimal eftersom fästtekniken är skonsam mot
komponenterna och har låg ljudnivå som inte kräver tryckluft, vakuum eller ström. Ingen extern energiförsörjning är nödvändig för att bibehålla gripkraften. I händelse av strömavbrott i hanteringssystemet, bibehålls gripkrafterna hos gripdonet på ett tillförlitligt sätt. SCHUNK ADHESO tillåter cykeltider på <100ms: Den kan användas i konventionella industriella miljöer, men också i renrums- och vakuummiljöer. Inom området mikrohantering kan repetitivapositioneringsnoggrannheter på <0,01 mm uppnås med denna teknik och den kan också användas i kollaborativa applikationer. Gripdonet ADHESO
har ett bajonettlås vilket gör att gripdonet kan bytas ut med några få enkla steg.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT