May 11, 2016

Bilindustrin lyfter svensk teknikindustri


Bilindustrin har på ett år lyft produktionsnivån med 40 procent och det har stor effekt på årets siffror för industrin. Men för övriga delar av teknikindustrin gäller tillväxttal på låga 1 till 2,5 procent, enligt en färsk rapport från Teknikföretagen.

Antalet anställda bedöms sammantaget bli kvar på närmast oförändrad nivå.

Med bilindustrin framgångar nås i år en tillväxt på 6,5 procent för teknikindustrin i Sverige.

Lyftet i bilindustrin får stort genomslag i år och det är särskilt efterfrågan på personbilar i Europa och i USA som svarar för lyftet. Även tunga lastbilar har en stark efterfrågan i Europa, en efterfrågan som ser ut att fortsatta även under nästa år.

Kontrasten mellan en framgångsrik bilindustri och andra branscher har tilltagit. Det gäller inte bara i Sverige utan på många andra håll, exempelvis i USA och Storbritannien. Särskilt markant är skillnaden gentemot maskin- och metallvaruindustrin. Att industrin på de flesta håll har låg marknadstillväxt samtidigt som man har gott om ledig produktionskapacitet är en viktig förklaring till maskinindustrins svaga tillväxt. Det investeras mest i rena ersättningsinvesteringar och utan mer expansiva investeringar kommer konjunkturen internationellt även fortsättningsvis vara dämpad.

För teknikindustrin räknar vi med en global tillväxt på historiskt svaga 2,5 procent i år. Här har vi räknat med att Europa går lite bättre än tidigare samtidigt som tillväxten i USA blir mer dämpad. För svensk industri är det framförallt raset i Norge men även en oroande svag utveckling i Tyskland som har störst betydelse. Kina är fortsatt osäkert och de stora rysarna Brasilien och Ryssland planar nu i bästa fall ut på en djup botten. Förutsättningarna för tillväxt är sammanfattningsvis fortsatt begränsade.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se .
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT