Anders Rune, chefsekonom Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.

May 22, 2017

Bilindustrin gasar på


Teknikföretagen presenterade sin konjunkurprognos på måndagmorgonen och den pekar på fortsatt högkonjunktur för bland annat bilindustrin.

Bilindustrin i Sverige får en hög tillväxt jämfört med andra branscher också i år. Samtidigt finns nu tydliga tecken på att också maskinindustrin är på väg uppåt, så konjunkturen förbättras på en bredare front än tidigare. Det visar Teknikföretagens konjunkturprognos.

Undantaget är teleindustrin som kraftigt reducerat sin verksamhet i Sverige. Vi räknar med 4 procents högre teknikproduktion och exklusive teleprodukter blir ökningen i produktion klart högre. Antalet anställda ökar runt 1,5 procent under 2017.

Internationellt är det främst i asiatiska länder som Kina, japan och Sydkorea som tillväxten tilltagit. Viktigare med svenska förtecken är att industrin i Europa nu får upp lite bättre fart. Tillväxten för industrin i Europa är faktiskt lite bättre än den är i USA.

Positivt är också att investeringarna på många håll börjat röra sig uppåt och det märks också på orderingången till maskinindustrin inte minst i Tyskland. Orderingången till maskinindustrin har också börjat öka från låga nivåer i Sverige och i USA. Ökade investeringar är ett säkert tecken på att konjunkturen förstärks och ökade investeringar är särskilt positivt för teknikföretag i Sverige. Konjunkturen kommer därför att fortsätta förbättras i år och troligen även en bit in i nästa år.

Den tidigare draghjälpen från personbilsindustrin internationellt ser däremot ut att tillväxtmässigt dämpas. Så är fallet i USA och Kina där försäljningstoppar redan har passerats. Från svensk horisont kan det också framöver handla om begränsningar i produktionskapacitet i befintliga anläggningar. Europamarknaden för tunga lastbilar ser ut att hamna endast några procent över nivån i fjol.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT