Foto: Bil Sweden.

Jan 2, 2019

Bil Sweden: Ett ryckigt bilår avslutar nedåt


Här är svenskarnas favoritbilar.

-Bilåret 2018 präglades av en ryckighet, med ett starkt första halvår och ett betydligt svagare andra halvår. Förklaringen ligger framför allt i införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus från halvårsskiftet. Många passade på att köpa och registrera sk Malusbilar innan den 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten, som Bonus-malussystemet innebär. Följdeffekten blev kraftigt minskade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar under andra halvåret. För personbilarnas del förstärktes nedgången under hösten av förlängda leveranstider för vissa modeller som en följd av brist på testkapacitet i Europa för att få nya bilmodeller godkända enligt den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som infördes 1 september. Effekterna av både Bonus-malus och WLTP har successivt klingat av och kommer fortsätta att göra så in på 2019, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden.

-När vi summerar bilåret 2018 kan vi konstatera att det blev det tredje bästa året någonsin för personbilar och all time high för både lätta och tunga lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar minskade enligt preliminära siffror med 6,8 procent jämfört med rekordåret 2017 och uppgick till 353 666 bilar. Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade och nådde rekordnivåerna 56 617 resp 6 203, säger Anders Norén.

Sammantaget blev detta det tredje bästa året för nya personbilar: 353 666 under 2018, där 64 % av registreringarna gjordes under första halvåret till följd av det nya skattesystemet Bonus-malus. Andelen laddbara fordon fortsätter att öka. Det blev rekord för nya lätta lastbilar: 56 617 under 2018, där 72 % av registreringarna gjordes under första halvåret, samt även rekord för nya tunga lastbilar över 16 ton: 6 203 under 2018.

Sveriges mest sålda bilfabrikat 2018 är Volvo, med modellen V 90 i topp, 24 346 registrerade under året. Den nya familjebilen Volvo V60 kommer på tredje plats med 16 412 registreringar och Volvo XC60 på femte plats med 13 293 registreringar. Näst mest sålda bilfabrikat är Volkswagen, där VW Golf är populärast, når en andraplacering med 17 093 registreringar under 2018. VW Passat kommer på fjärde plats med 13 650 registreringar under 2018.

-Fordonsindustrin och den svenska marknaden genomgår en kraftig omställning mot renare, säkrare och effektivare fordon. Industrin gör miljardinvesteringar i nya fordon och tjänster som samtidigt kräver stora investeringar i infrastruktur, styrmedel och kundernas kunskap. Nya fordon som lanserats på marknaden har ännu inte fått fullt genomslag bl a till följd av begränsad produktionskapacitet, säger Anders Norén.

Prognos för personbilar under 2019: 335 000
- Vår prognos för 2019 är 335 000 nya personbilar, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med 2018. Vår prognos om minskade registreringar i år ska ses mot bakgrund av industrins omställning i kombination med att konjunkturen är på väg in i en avmattningsfas. Det nya skattesystemet leder troligen till att många potentiella kunder av malusfordon avvaktar att köpa ett nytt fordon för att undvika den förhöjda skatten. Samtidigt är det ett mycket starkt bilår, säger Anders Norén.

Laddbara bilar ökade med nästan 50 procent 2018 – fortsatt uppgång väntas under 2019
-  Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 46,6 procent under 2018 och andelen laddbara bilar var 8,0 procent, vilket kan jämföras med 5,1 procent året innan. Vi hade i början på året en prognos för andelen laddbara bilar under 2018 på drygt nio procent. Utfallet blev åtta procent, vilket delvis förklaras av en begränsad produktionskapacitet hos tillverkarna, säger Anders Norén.

- Vår prognos är att andelen laddbara bilar kommer att öka till 13 procent under 2019. De flesta laddbara bilar är fortfarande laddhybrider men andelen rena elbilar ökar. Ökat modellutbud och ökad produktionskapacitet hos tillverkarna ligger bakom ökningen. Drygt tio nya laddbara bilmodeller kommer att lanseras under 2019. För att få en snabbare omställning till laddbara fordon är det viktigt att vi har rätt styrmedel på plats så att infrastruktur och efterfrågan ökar i takt med att utbudet nu förväntas växa, fortsätter Anders Norén.

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten
- Det är viktigt ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt att vi får en ökad förnyelse av bilparken så att fler nya bilar kommer ut på våra vägar samtidigt som gamla bilar skrotas ut. En ny bil idag släpper t.ex. bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet. Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Trafiksäkerhetshöjande system som krockkuddar och antisladdsystem, är idag standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 86 procent av de nya bilar som registrerades under 2018, vilket kan jämföras med 79 procent under 2017, avslutar Anders Norén.

bilLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT