May 30, 2016

Bevego förvärvar Profiduct AB


Efter en tids diskussioner så tecknade parterna, Profiduct AB och Bevego Byggplåt & Ventilation AB, ett avtal där Bevego förvärvar 100 % av aktierna i Profiduct AB.

Förvärvet genomfördes per den 30 april 2016.

Genom förvärvet så expanderar Bevego sin geografiska närvaro med produktion av, i huvudsak, rektangulära ventilationskanaler och ljuddämpare i närheten av Stockholm, Jönköping och Lund. Bevego har sedan tidigare redan en anläggning norr om Göteborg. Med dessa tre tillkommande enheter så får Bevego en väldigt bra geografisk täckning. Detta ligger helt i linje med Bevegos strategi att komma än närmare kund med ett komplett sortiment inom affärsområde ventilation.

Profiduct kommer initialt att drivas vidare som dotterbolag, under ledning av nuvarande VD Eva Grune, under en period för att sedan integreras in i Bevego.

Profiduct grundades för över 40 år sedan i Jönköping av Gunnar Hulting och 11 år senare så blev Bo Petterson delägare. Därefter så expanderade Bolaget med produktion i såväl Järna som Lund. De bägge ägarna har nu beslutat sig för att gå i pension men familjernas närvaro kommer ändå att bestå genom att deras arvingar med mångårig erfarenhet fortsatt kommer att jobba vidare i bolaget. Profiduct omsätter idag ca 50 MSEK och har 45 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT