Foto: 3button group.

May 2, 2018

Besök en robotcell virtuellt eller programmera en robot


3button Group satsar på en interaktiv monter under Elmia Automation.

I en gemensam monter visar Front Automation, Fröjd Automation och IML Technologies sina senaste nyheter på marknaden. Tillsammans ingår företagen i koncernen 3button Group, som vill visa prov på hur de arbetar med användarvänlighet i sina robotanläggningar, något som genomsyrar hela verksamheten.

– Alla tre företagen är nischade inom olika tillverkningsbranscher, men gemensamt är att användarvänlighet genomsyrar allt vi gör. För att uppnå det tänker vi att fabriker egentligen bara behöver tre knappar, en start-, en stopp- och en återställningsknapp, säger Sofia Wånge, teknisk säljare på Front Automation.

I den interaktiva montern ges besökarna bland annat chansen att ta en tur i en robotcell genom VR-teknologi.

– Det blir en simulering där man kan gå runt och titta hur cellen ser ut och hur den är uppbyggd redan innan den monteras.

– Dessutom kommer vi att ha en robotcell där man skapar ett program till roboten via vår egenutvecklade programvara. Med detta vill vi visa hur vi arbetar med HMI (human machine interface), säger Sofia Wånge.

Tidigare har IML Technologies ställt ut på Elmia Polymer, men värdet i att finnas på plats med hela gruppen nu när mässorna samlas går inte nog att betona, menar Sofia.

– De här mässorna passar bra in i vårt kundsegment, det ser vi mycket fram emot. Vi har kunder som arbetar inom plast, men även kunder som jobbar med bearbetning och montering. Dessutom finns flera av våra samarbetspartners på plats.

– Vi är främst aktuella inom tre av de sex mässorna, och Elmia Automation är den mässan som knyter ihop det hela. På mässan ska vi visa vad som skiljer oss från mängden – vad som gör oss bättre. Det är en bra arena för oss att träffa både befintliga och nya kunder, säger Sofia Wånge.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT