Pontus Boman. Foto: Bergman & Beving.

Oct 25, 2019

Minskat resultat för Bergman & Beving


Industrigruppen vidtar åtgärder för att sänka kostnaderna.

Bergman & Beving, med brutet räkenskapsår, lämnar delårsrapport för kvartalet 1 juli - 30 september 2019. Bolagets nettoomsättning uppgick till 970 MSEK (919), medan resultatet (EBITA) minskade till 53 MSEK (64) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,5 procent (7,0). Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (44).

Fyra förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK.

"Försäljningen utvecklades positivt i slutet av kvartalet vilket delvis kompenserade för svagare försäljning under sommarmånaderna," kommenterar vd Pontus Boman utvecklingen.

"Vi upplevde varierande efterfrågan från våra huvudmarknader och från de olika kundsegmenten vilket återspeglade en ökad osäkerhet på marknaden. Samtidigt fortsatte vi med framgång att bredda kundbasen och försäljningen till nya kunder ökade stadigt.

"Satsningarna på våra prioriterade varumärken skapar förutsättning för långsiktig lönsam tillväxt och stod för merparten av kostnadsökningarna under kvartalet. Vi är dock inte nöjda med resultatutvecklingen och åtgärder för att sänka omkostnaderna med 60 MSEK har initierats. Genomförda åtgärder påverkade kvartalets omkostnader negativt om cirka 7 MSEK."

Bergman & Beving är ett holdingbolag som förvärvar och utvecklar bolag inom industri- och byggsektorn.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT