Nov 15, 2016

Bekräftade uppgifter: Tillverkningen i Säffle läggs ned


Ledningen för IMI CCI bekräftar nu Säffle-Tidningens uppgifter om att produktionen i Säffle kommer att upphöra.

– Beslutet är en reflektion av marknaden och IMI:s strategi att bli mer konkurrenskraftigt och globalt stärka kundservice och support, står det i ett pressmeddelande.

Samtidigt försäkrar man att IMI CCI i Säffle kommer att bli en attraktiv arbetsgivare för anställda som vill driva företaget framåt.

Det var i lördags som Säffle-Tidningen berättade att IMI CCI:s företagsledning besökt Säffle och informerat personalen och den nya lokala ledningen om att beslutet att lägga ner produktionen i Säffle kvarstår. Det var då ingen i företagsledningen som vill bekräfta uppgifterna, utan man hänvisade till ett kommande pressmeddelande.

På måndagen skickade företagsledningen ut pressmeddelandet, som bekräftade artikelns innehåll.

Där meddelades att Nick Adock från koncernledningen besökte fabriken i Säffle i onsdags och informerade om det aktuella läget.

IMI CCI Sweden kommer också fortsättningsvis att ansvara för bolagets internationella kundbas. Tillverkning, montering, testning med mera kommer att ske i Brno, Tjeckien.

Samtidigt skriver företagsledningen att anläggningen i Säffle är ett viktigt tekniskt center för koncernens utveckling av framtida lösningar för ventiler inom kraft, värme samt papper och massa.

Nick Adock ska enligt uppgift ha påpekat vid informationsmötet, att IMI CCI i Säffle har en lokal ledningsgrupp för att säkra att anläggningen utvecklas i enlighet med strategin.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    88

SENASTE NYTT