Per Bertland. Foto: Beijer Ref.

Jan 28, 2021

Beijer Refs vd lämnar


På torsdagmorgonen publicerades bolagets delårsrapport och styrelsen höjer utdelningen

Per Bertland avser lämna vd-posten på Beijer Ref AB (publ). Det beskedet lämnade han till bolagets styrelse under onsdagen.

Övergången kommer att ske när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021. Per avser att förbli aktiv inom Beijer Ref genom att göra sig tillgänglig för att kunna ingå i styrelsen, om det stöds av aktieägarna. Beijer Ref:s största aktieägare, EQT Private Equity, har uttryckt sin avsikt att kalla till en bolagsstämma där de kommer att nominera Per till styrelseledamot. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bernt Ingman, styrelsens ordförande, säger:

-Jag vill tacka Per för hans enastående bidrag till Beijer Ref. Idag är företaget en marknadsledare med närvaro i 37 länder och Beijer Ref har haft flera års stark tillväxt i både försäljning och resultat med Per som VD. Styrelsen och jag beklagar att Per har valt att säga upp sig men vi respekterar fullt ut hans beslut att avgå från sin operativa position. Sökandet efter en efterträdare börjar nu.

Stabilt resultat och höjd utdelning

På torsdagmorgonen lämnade Beijer Ref sin rapport för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick i fjärde kvartalet till 3 408 mkr (3 435) och rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 mkr (256). 

För helåret 2020 minskade nettoomsättningen med 5,1% jämfört med samma period året innan och uppgick till 14 062 mkr (14 817). Rörelseresultatet för helårsperioden uppgick till 1 036 mkr (1 230), vilket är en minskning med 15,8% jämfört med föregående år.

"2020 blev ett år som till stor del präglades av coronapandemin och vi vidtog snabbt åtgärder för att lindra de negativa effekterna av en marknad som kännetecknats av tuffa restriktioner och nedstängningar. Vårt besparingsprogram och skyndsamma omställningar har gett resultat. Jämför vi med andra kvartalet, som var den period som drabbades hårdast av nedstängningar, så har marknaderna varit förhållandevis stabila under de sista månaderna trots nya restriktioner," kommenterar vd Per Bertland i rapporten.

Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma en ökad utdelning till 2,50 kronor (1,75) och en extra utdelning på 0,50 för att kompensera för lägre utdelning 2020.

Vill vara aktiv i styrelsen

Valet att lämna vd-posten på Beijer Ref kommenterar Per Bertland så här:

-Efter 21 år med Beijer Ref och åtta år som VD är det med blandade känslor jag tar detta steg, eftersom jag har uppskattat mycket att vara en del av resan i att göra vårt företag till en världsledande distributör med ett starkt hållbarhetsfokus. Beijer Ref har en stark kultur och jag har verkligen gillat att arbeta med alla mina fantastiska kollegor runt om i världen. Idag är företaget starkare än någonsin och jag har därför fattat beslutet att det nu är rätt tid att initiera en ordnad övergång av ledarskapet. Om jag väljs av aktieägarna är min ambition att förbli aktiv inom Beijer Ref som styrelseledamot, eftersom jag tror att jag kan fortsätta att bidra till framtida tillväxt och framgång för Beijer Ref genom mitt branschnätverk och min erfarenhet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT