Jun 8, 2016

Beijer Refs får ok av konkurrensverket i Storbritannien


Den brittiska konkurrensmyndigheten har idag godkänt den svenska kylkoncernen Beijer Refs förvärv av kylgrossistbolaget HRP Holdings Limited.

Förvärvet annonserades i november 2015 och slutfördes i februari 2016. Därefter har UK Competition and Markets Authority - CMA granskat affären.

CMA bekräftar att förvärvet inte kommer att påverka konkurrenssituationen på den brittiska kylgrossistmarknaden. Beijer Ref kan således fortsätta sitt tidigare påbörjade rekonstruktionsarbete, som varit under CMAs granskning sedan den 25 februari 2016. HRP har under tiden för CMAs granskning inte ingått i Beijerkoncernens räkenskaper. HRP kommer att konsolideras under juni månad 2016.

Beijer Refs CEO, Per Bertland, säger ”vi har varit övertygade om att förvärvet av HRP inte skulle betraktas påverka konkurrenssituationen och är nöjda att CMA dragit samma slutsats. Nu kan vi påbörja utvecklingen av varumärkena HRP, 3D och HRP OEM.” Han fortsätter: ”Jag vill passa på att tacka våra leverantörer, kunder och medarbetare för deras tålamod och förståelse under denna process.”

Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT