Per Bertland. Foto: Beijer Ref.

Oct 22, 2018

Beijer Ref levererar starkt kvartal


Övergången till miljövänliga kylsystem ökar efterfrågan på företagets produkter.

Beijer Ref ökade omsättningen med 41 procent till 3 607 mkr (2 555) under tredje kvartalet 2018. En stark global konjunktur, gynnsamma väderförhållanden som ökar efterfrågan på luftkonditionering, samt prisökningar på framför allt köldmedier har medfört en fortsatt stark omsättningsutveckling. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 339 mkr (217) under det tredje kvartalet, vilket är en ökning med 57 procent. Den pågående transfereringen till miljövänliga kylsystem har haft en positiv påverkan på resultatet i perioden och även lett till ökad efterfrågan på HVAC och OEM, som är framtida tillväxtsegment för Beijer Ref. 

"Kvartalets resultat visar återigen att vår marknad är stark. F-gasförordningen i Europa skyndar på utfasningen av befintliga köldmedier, så kallade fluorerande gaser, och är en av de främsta anledningarna till att efterfrågan på Beijer Refs produkter ökar," säger Beijer Refs vd Per Bertland.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT