Foto: Pixabay.

Apr 24, 2017

Beijer Ref inleder året starkt


Förvärv och god utveckling i Europa ligger bakom tillväxtsiffrorna.

En bra inledning på året

Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 218 mkr (1 967). Ökningen beror på förvärv och en god utveckling på de europeiska marknaderna.

Marknadsområdena OEM och Komfortkyla har inlett året starkt. Marknadsområdet Kommersiell kyla är stabilt.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till 107 mkr (89). Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.

Periodens resultat uppgick till 72 mkr (61), en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 1,63 kronor (1,35).

Koncernchefen kommenterar

En bra inledning på året  

Både omsättning och rörelseresultat visar tvåsiffrig ökning under det första kvartalet. Även om det finns osäkerhet i marknaden, bland annat på grund av presidentvalet i Frankrike och förhandlingarna om Brexit, ser vi överlag en god utveckling både makroekonomiskt och i vår egen bransch. Inköpschefsindex (PMI) är starkt på alla våra större marknader och den pågående omställningen till miljövänligare köldmedier ger goda affärsmöjligheter med både nya och befintliga kunder.

Starkt i Europa  

Den organiska tillväxten för kvartalet var drygt 3 %. På de europeiska marknaderna har tillväxten varit god och vi bedömer att utvecklingen där fortsätter i positiv riktning under kommande kvartal. Efterfrågan fortsätter att öka på miljövänliga koldioxidbaserade lösningar. Det är i sin tur en effekt av EU:s beslut att fasa ut köldmedier med stor påverkan på växthuseffekten.

   I Sydafrika var sommaren ovanligt blöt och kall. Försäljningen av luftkonditioneringsutrustning är väderberoende och har på grund av det dåliga vädret i södra Afrika inte motsvarat våra förväntningar. Region Asia Pacific är i nivå med förra året. I Australien fattades nyligen beslut om att inleda utfasning av äldre köldmedier under 2018, vilket bedöms få positiva marknadseffekter på sikt. 

   En milstolpe under kvartalet var leveransen av det första miljövänliga koldioxidbaserade kylsystemet till Chile. Uppdraget utfördes av dotterbolaget SCM Frigo och är koncernens första installation i Sydamerika.

Kraftig tillväxt för OEM och Komfortkyla  

Tillväxten inom marknadsområdena OEM och Komfortkyla fortsätter. Under första kvartalet ökade försäljningen inom Komfortkyla med 20 % (varav 10 % organisk tillväxt).

   För marknadsområdet OEM var tillväxten 22 % (varav 17 % organisk tillväxt) och vi bedömer att OEM-tillverkningen har ytterligare potential. Vi har de senaste åren sett en ökad efterfrågan på skräddarsydda, miljövänliga lösningar för stora anläggningar, till exempel stora livsmedelsbutiker. Satsningen på OEM förstärks under 2017, bland annat genom att produktportföljen utökas med miljövänliga lösningar för små och medelstora butiker.

Fortsatt arbete med digitalisering  

Vår nya organisation är på plats, med landschefer på alla stora marknader. Det ger oss möjlighet att på ett bättre sätt koordinera inköp, logistik och marknadsföring. På flera marknader arbetar vi med ett antal separata varumärken i butiksledet, för att kunna anpassa vårt erbjudande på bästa sätt mot olika kundsegment och regioner.

   Vi fortsätter arbetet med att digitalisera vår verksamhet och räknar med att lansera vår första koncerngemensamma e-commerce-lösning under året. Den kommer att möjliggöra nya sätt för kunderna att beställa och kan hjälpa oss att nå nya kundgrupper.

   Parallellt fortsätter vi arbetet med att frigöra kapital genom en översyn av lagerhållning och kredittider. Vi kommer också under året att intensifiera vårt hållbarhetsarbete och därmed skapa stöd och rutiner för organisationen. 

   Vi accelererar arbetet med våra förvärv och hoppas kunna presentera nya under året. Ovanstående faktorer, tillsammans med gynnsamma makroekonomiska förhållanden, gör att vi ser optimistiskt på 2017.

Per Bertland
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT