Per Bertland. Fotograf: Jose Salto.

Oct 16, 2017

Beijer Ref förvärvar bolag i Sydafrika


Uppköpet breddar basen i södra Afrika.

Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd och dess tillgångar. 

Tecsa (Pty) Ltd, ägt av Westbrooke Investment och verksamt under varumärket TecsaReco, är en grossist med bas i Sydafrika som erbjuder ett brett utbud av produkter och varumärken inom kommersiell och komfortkyla, luftkonditionering och reservdelar för vitvaror. Beijer Ref förvärvar bolaget till en köpeskilling som uppgår till mellan 255-300 miljoner kronor. Den rörliga delen av köpeskillingen är beroende av TecsaRecos utveckling innevarande finansiella år som löper till 28 februari 2018.

Tecsa grundades ursprungligen 1965 som grossist av delar och tillbehör för hushållsapparater. Tecsa förvärvade 2013 Reco, en kyl- och luftkonditioneringsgrossist som startade sin verksamhet 1947.

Bolagets huvudkontor ligger i Johannesburg och försäljningen sker genom ett antal filialer, varav en ligger i Namibia och en i Botswana. Totalt har TecsaReco drygt 300 anställda och omsättningen 2016 uppgick till cirka 435 miljoner kronor. Företaget har en god historik och är lönsamt. Verksamheten kommer drivas vidare i sin nuvarande form.

Beijer Ref är sedan tidigare närvarande i Sydafrika genom de helägda kylgrossisterna Eurocool och Metraclark.

”Förvärvet är viktigt ur flera aspekter”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref. ”Vårt produktutbud stärks med kompletterande segment och varumärken. Vi får också tillgång till nya väletablerade försäljningskanaler. Framförallt får Beijer Ref ett starkare fäste på en marknad som är oerhört expansiv med en befolkning som successivt får en allt högre inkomst och därmed större köpkraft. Möjligheterna till att nå ut med våra egentillverkade och mer miljövänliga produkter ökar också väsentligt.”

Parterna har träffat ett bindande avtal per idag och övertagandet är planerat till den 1 mars 2018. Förvärvet bedöms långsiktigt ge positiva effekter på såväl omsättning som resultat. Uppköpet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sydafrika, Namibia och Botswana.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT