Beijer Alma henrik_perbeck

Henrik Perbeck. Foto: Beijer Alma.

Apr 26, 2021

Bästa resultatet i koncernens historia


Beijer Alma lämnar delårsrapport för första kvartalet.Efterfrågan var god i de flesta av koncernens kundsegment och geografier under det första kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 1 283 Mkr (1 217).

Både försäljning och orderingång ökade både sekventiellt gentemot det fjärde kvartalet och jämfört med samma period föregående år. 

Orderingången ökade till 1 330 Mkr (1 184).

Rörelseresultatet ökade till 215 Mkr (147) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (12,0).

"Rörelsemarginalen förbättrades tack vare en konkurrenskraftig kostnadsbas och en gynnsam produkt- och segmentmix. Totalt gav detta det bästa resultatet i koncernens historia," kommenterar Beijer Almas vd Henrik Perbeck rapporten.

"Pandemin har under kvartalet inte haft betydande påverkan på våra kunder och på koncernens efterfrågan, men däremot på arbetssättet med hemarbete och begränsat resande, vilket även bidragit till lägre omkostnader."

Lesjöfors ökade både orderingång och försäljning under kvartalet och produktionen gick för fullt för att möta efterfrågan. Största ökningen var inom affärsområdet Chassifjädrar driven av ökad slutkundsefterfrågan och lageruppbyggnad hos kunder efter en kallare vinter.

För Habia Cable återhämtade sig orderingång och försäljning jämfört med föregående kvartal, främst hos industrikunder. 

Även för Beijer Tech var efterfrågan god i de flesta kundsegment under kvartalet och både orderingång och försäljning ökade organiskt, framför allt inom affärsområdet Flödesteknik och i Norge.

"Även om pandemin fortgår så har en del av den osäkerhet som präglat många av våra marknader skingrats och vi noterar en fortsatt god efterfrågan i inledningen av det andra kvartalet," uppger Henrik Perbeck.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT