Lesjöfors. Foto: Beijer Alma.

Feb 13, 2019

Lönsam tillväxt för Beijer Alma


Bästa året hittills, men en varierad efterfrågebild under fjärde kvartalet.

Beijer Almas verksamhet i Norden, Europa, USA och Asien har generellt verkat i en miljö av fortsatt stark efterfrågan, skriver Henrik Perbeck, vd och koncernchef, i rapporten. Undantaget detta är fordonsindustrin i Tyskland och Kina som bromsade in. I berörda enheter görs därför kostnadsanpassningar. Orderingången ökade under kvartalet med 3 procent, nettoomsättningen med 7 procent och resultatet med drygt 2 procent.

Orderingången från industrin i Norden, som påverkar alla våra dotterbolag, var stark. Specifikt utmärkte sig försvarsindustrin i kvartalet.

Sammantaget kan man konstatera att efterfrågebilden varit mer varierad under fjärde kvartalet. Totalt sett för Beijer Alma gav helåret 2018 lönsam tillväxt. Faktureringen uppgick till 1 043 Mkr (968) för kvartalet och 4 409 Mkr (3 971) för helåret. Resultatet efter finansnetto var 126 Mkr (123) för kvartalet och 609 Mkr (517) för året, en ökning med 18 procent.

Dotterbolagen. 
Inom Lesjöfors var utvecklingen fortsatt stark inom Industrifjädrar och faktureringen växte med 8 procent. Undantaget den specifika effekten från fordonsindustrin i Tyskland, så var tillväxten 14 procent. Positivt är stor andel nyförsäljning i bl.a. Kina och UK. För Chassifjädrar är fjärde kvartalet lågsäsong.

I Habia fortsatte en stark orderingång inom Övrig Industri medan Telecom som väntat hade ett lugnare kvartal. Förberedelser och inkörning av produktionen för offshore kablar hade högt fokus i Söderforsfabriken.

Inom Beijer Tech växte speciellt Flödesteknik, delvis tack vare de producerande enheterna Svebab och Packningar & Plast.

Förvärv
I december kommunicerades förvärvet av Uudenmaan Murskaus, en mindre verksamhet som väl kompletterar Beijer Techs finska del. Tillträde skedde i januari.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT