Henrik Perbeck, vd Beijer Alma. Foto: Beijer Alma.

Feb 17, 2020

Beijer Alma ökar omsättningen


Men ser en avmattning i flera kundsegment.

Beijer Alma har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2019. Orderingången ökade till 1 074 Mkr (1 036) i fjärde kvartalet men minskade till 4 552 Mkr (4 615) för helåret. Nettoomsättningen ökade till 1 061 Mkr (1 043) för kvartalet och till 4 622 Mkr (4 408) för helåret. Rörelseresultatet minskade till 123 Mkr (129) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,7 procent (12,4) under kvartalet och 12,6 procent (14,1) under helåret.

Efterfrågan från Beijer Almas kunder var fortsatt blandad men med en tydligare avmattning än tidigare kvartal under året. Försvars- och offshoreindustrin fortsatte starkt medan verkstadsindustrin och fordonstillverkning, både lätta och tunga fordon, avmattades. Fordonseftermarknaden stabiliserades under kvartalet. Organiskt minskade både orderingången och nettoomsättningen, vilket till stor del kompenserades av tillväxt från årets förvärv. 

Orderingången och nettoomsättning ökade för Lesjöfors. Inom Industri var detta förvärvsdrivet, då samtliga regioner avmattades något i kvartalet. För Chassifjädrar, som är i lågsäsong, stabiliserades efterfrågan med viss tillväxt.

Hos Habia var aktiviteten blandad. Industri avmattades medan försvar var mer stabilt. Inom offshore förskjöts slutleveransen av ett större projekt över årsskiftet, men viktiga order tecknades under kvartalet. Inom Telecom var marknaden svag. Affären i Asien har breddats till nya kundsegment.

Beijer Tech, som endast verkar i Norden, mötte god efterfrågan inom underhåll och offshore, men svagare inom t.ex. gjuteri och stålbranschen. År 2019 blev det hittills bästa året för Beijer Tech, tack vare både organisk tillväxt och flera förvärv.

--
 • Mar 30, 2020

  Saab drar tillbaka utdelningsförslag

  Nyheter Stor orderstock och långsiktiga affärer har hittills skonat företaget från coronaeffekter, men bolaget utesluter inte negativ påverkan framöver.
  37
 • Mar 30, 2020

  Full fart hos teknikkonsulten

  Nyheter I januari öppnades dörrarna till ett nytt kontor i Gävle, efter två månader är flera intressanta projekt redan i rullning.
  104
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  23