Henrik Perbeck Vd Koncernchef. Foto: Beijer Alma.

Aug 21, 2020

Beijer Alma upplever tuffa tider


Men koncernen står stark inför framtiden.

Som väntat påverkades andra kvartalet av covid-19 med omfattande nedstängningar av hela samhällen och en historisk nedgång i hela världsekonomin.

Koncernen

För Beijer Alma var den huvudsakliga effekten en kraftig minskning av orderingång och försäljning inom ett flertal verksamheter. Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader på 22 Mkr. Koncernen har framgångsrikt mött utvecklingen genom ett starkt och tydligt kassaflödesfokus och genom åtgärder för att minska våra kostnader, bland annat genom att tillämpa korttidsarbete i stora delar av produktionsverksamheten. Under hela våren kunde vi kontinuerligt leverera till våra kunder tack vare robusta leverantörskedjor och extraordinära insatser av våra medarbetare.

Dotterbolagen

För Lesjöfors resulterade den försvagade världsekonomin i en kraftigt minskad efterfrågan på chassifjädrar i början av kvartalet, då verkstäder i stora delar av Europa stängde ner. Allteftersom samhällen öppnades upp, ökade försäljningen mot kvartalets slut till föregående års nivå. Försäljningen av industrifjädrar minskade inte lika kraftigt, men har heller inte återhämtats lika snabbt. Speciellt minskade efterfrågan från kunder inom fordonsindustrin. Nya kunder har också tillkommit tack vare bolagets snabbrörliga och flexibla produktionsstruktur.

Försäljningsminskningen jämfört med motsvarande period inom Habia Cable var inte primärt relaterad till covid-19, utan beror främst på lägre volym inom offshoreprojekt. Under våren genomfördes omstruktureringar i fabrikerna i Sverige och Kina med uppsägning av viss personal för att säkerställa konkurrenskraften inför framtiden.

Inom Beijer Tech var utvecklingen blandad, med negativ försäljningsutveckling för vissa produkter och kundsegment. Nedstängningen i Norge till följd av covid-19-pandemin påverkade efterfrågan mer än i övriga nordiska länder.

Finansiell styrka och ytterligare förvärv

Utvecklingen av världsekonomin har präglats av mycket stor osäkerhet. Beijer Alma har handlingsberedskap och finansiell styrka för att hantera perioder med låg efterfrågan men är också väl förberett för att dra nytta av de möjligheter som finns när ekonomin vänder uppåt igen. Särskilt glädjande är att vi i början av juli avtalat om att förvärva INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation. Beijer Tech fortsätter därmed sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde.

Slutligen vill jag välkomna vår nya CFO, Erika Ståhl, som tillträder måndagen 24 augusti.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT