Dec 8, 2016

Bearbetningscenter fortsätter växa


Företaget är inne i en positiv utveckling och har investerat i ny produktionsutrustning samt rekryterat ny personal för att kunna öka kapaciteten och möta kundernas behov.

Beläggningen i produktionsapparaten ligger på en hög nivå. Nettoomsättningen växer med cirka 18% under år 2016. Produktionen växer snabbt med utökade produktionsvolymer. Marknadens efterfrågan på svarv- och fräsproduktion är för närvarande mycket stark. 

Den utökade produktionen har medfört förstärkningar på personalsidan. 

Torbjörn Häggkvist arbetar sedan en tid hos företaget som kvalitets- och miljöchef. Han kommer närmast från en tjänst som kvalitets- och miljöansvarig vid Mekanotjänst i Örnsköldsvik, men har även arbetat som produktionsledare och verkstadschef på BAE Systems. - När jag blev erbjuden tjänsten som kvalitetschef på Bearbetningscenter kände jag direkt att det skulle vara både spännande och roligt.

Torbjörn ser det som en utmaning att tillsammans med övriga medarbetare i företaget utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner för att kunna klara omvärldens krav.

- Jag bor i Örnsköldsvik sedan länge och kommer att fortsätta göra så. Det går bra att pendla mellan städerna.

Fortsatta investeringar i maskinparken

I slutet av september tog Bearbetningscenter in en ny Okuma Multus U4000 med robot i drift, som gjort det möjligt att utöka produktionen. Under december installeras även en Okuma 2SP-250 MH. De nya maskinerna innebär en utökad konkurrenskraft och en väsentlig volymökning för Bearbetningscenter.

Ny webbsida

Företaget har även en ny webbsida, varmt välkommen till www.bbc-y.se

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT