Anders Martinsson. Foto: BE Group.

Apr 5, 2016

BE Group strukturerar om


”Med en mer decentraliserad och fokuserad organisation skapar vi en struktur som ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt kunderbjudande och stärka vårt samarbete med strategiska leverantörer. "

BE Group genomför en struktur- och organisationsförändring med syfte att skapa en tydligare organisation utifrån koncernens affärslösningar. Under respektive affärsområde decentraliseras ansvaret till affärsenheter inom Distribution respektive Produktion. Som en följd av detta, samt den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien, kommer följande förändringar genomföras:

• Affärsområde Sverige innefattar från det andra kvartalet bolagen BE Polen, BE Produktion i Eskilstuna och Lecor Stålteknik, som tidigare rapporterats under Övriga enheter. Namnet byts till Affärsområde Sverige och Polen och BE Groups VD och koncernchef Anders Martinsson blir ansvarig.

• Affärsområde Finland ändrar namn till Affärsområde Finland och Baltikum. Lasse Levola är fortsatt ansvarig för affärsområdet som liksom tidigare omfattar  koncernens verksamheter i Finland och Baltikum.

• Affärsområde Övriga enheter tas bort. Till följd av den pågående omstruktureringen av koncernens verksamhet i Tjeckien och Slovakien kommer dessa verksamheter att rapporteras under segmentet Moderbolaget och koncernposter istället för under Övriga enheter.

• Koncernledningen minskas genom att Nikolai Makarov tillträder en ny befattning inom affärsområde Finland och Baltikum samt att den tidigare affärsområdeschefen för Sverige, Kalle Björklund, lämnar bolaget den 30 april. Den nya koncernledningen består av Anders Martinsson, Andreas Karlsson, Lasse Levola och av den inköpsdirektör som för närvarande rekryteras i avsikt att stärka koncernens strategiska inköpsarbete.

BE Groups VD och koncernchef Anders Martinsson kommenterar förändringen:
”Med en mer decentraliserad och fokuserad organisation skapar vi en struktur som ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt kunderbjudande och stärka vårt samarbete med strategiska leverantörer.
Jag vill också passa på att tacka Kalle Björklund för sina år på BE Group och önska honom lycka till utanför koncernen samt önska Nikolai Makarov all framgång i sin nya roll inom Affärsområde Finland och Baltikum”

Koncernens resultat kommer att rapporteras efter de ny segmenten från och med det andra kvartalet 2016.

Toppbild: Anders Martinsson, vd och koncernchef BE Group.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT