Be Group

Jul 20, 2018

BE Group starkt andra kvartal


Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det underliggande rörelseresultatet för den löpande verksamheten, justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster, uppgick till SEKm 50 (29), drygt SEKm 4 över vad vi hade räknat med. Därmed blev den justerade rörelsemarginalen 3,8% (2,5%). Vi ser fortsatt stark efterfråga​n​ för bolagets huvudmarknader men ser samtidigt en tuffare konkurrens​ ​kortsiktigt. EUs ståltullar och andra skyddsåtgärder påverkar stålpriserna positivt och bidrar med en större effekt än vi tidigare trott. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-kassaflode-forsaljning-och-rorelseresultat/
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT