Be Group

Jul 20, 2018

BE Group starkt andra kvartal


Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det underliggande rörelseresultatet för den löpande verksamheten, justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster, uppgick till SEKm 50 (29), drygt SEKm 4 över vad vi hade räknat med. Därmed blev den justerade rörelsemarginalen 3,8% (2,5%). Vi ser fortsatt stark efterfråga​n​ för bolagets huvudmarknader men ser samtidigt en tuffare konkurrens​ ​kortsiktigt. EUs ståltullar och andra skyddsåtgärder påverkar stålpriserna positivt och bidrar med en större effekt än vi tidigare trott. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-kassaflode-forsaljning-och-rorelseresultat/
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT