Be Group

Jul 20, 2018

BE Group starkt andra kvartal


Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det underliggande rörelseresultatet för den löpande verksamheten, justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster, uppgick till SEKm 50 (29), drygt SEKm 4 över vad vi hade räknat med. Därmed blev den justerade rörelsemarginalen 3,8% (2,5%). Vi ser fortsatt stark efterfråga​n​ för bolagets huvudmarknader men ser samtidigt en tuffare konkurrens​ ​kortsiktigt. EUs ståltullar och andra skyddsåtgärder påverkar stålpriserna positivt och bidrar med en större effekt än vi tidigare trott. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen i PDF.format: https://epaccess.penser.se/analys/starkt-kassaflode-forsaljning-och-rorelseresultat/
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • dmgmori Reportage

    Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

    Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
    232