BE Group Peter Andersson

Peter Andersson. Foto: BE Group.

Mar 12, 2020

BE Group stänger lager i Malmö


15 medarbetare berörda. Driftsätter under våren automatiserad produktionslinje i Norrköping.

BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö, vilket berör ca 15 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas snarast möjligt. 

-Det är ett tråkigt besked som vi tvingas ge till våra medarbetare på lagret i Malmö. Samtidigt ser jag en centralisering som ett viktigt steg för att ytterligare stärka BE Groups konkurrenskraft. Vi kommer snarast möjligt inleda MBL-förhandlingar och ska verka för att processen hanteras så bra som möjligt för alla inblandade, säger Peter Andersson, VD och koncernchef för BE Group AB. 

Förändringen kommer leda till att BE Groups kunderbjudande stärks, bland annat genom att mer kompletta leveranser erhålls, optimerad produktionsplanering samt effektivare materialutnyttjande och logistik med samlade in- och utleveranser till och från ett lager. Centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten innebär även kostnadsbesparingar på ca 15 MSEK per år. Engångskostnaden bedöms uppgå till ca 35 MSEK och belastar innevarande kvartal. 

Under våren 2020 sker även driftsättning i Norrköping av BE Groups nya automatiserade produktionslinje för bearbetning av balk, stångstål och rör. Investeringar och effektiviseringar i Norrköping samt centraliseringen av lager- och produktionsverksamheten medför en sammantagen resultatpåverkan på ca 30 MSEK per år. 

BE Groups försäljningsorganisation och huvudkontoret i Malmö påverkas inte av förändringen. Ambitionen är att processen med centralisering av lager till Norrköping ska vara slutförd i augusti 2020.
  • Jul 7, 2020

    Industrins orderingång ökade i maj

    Nyheter Totala orderingången ökade men trots det uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis.
    5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT