Anders Martinsson, Be Group.

Apr 25, 2019

BE Group halverar resultatet


Ser dock fortsatt god efterfrågan på bolagets huvudmarknader.

Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226) och rörelseresultatet sjönk till 34 MSEK (55), inklusive lagerförluster om -6 MSEK (7). Resultat efter skatt landade på 20 MSEK (39).

"Vi såg under kvartalet en svagare utveckling främst i produktionsverksamheten i Finland, distributionsverksamheten i Baltikum, samt Lecor Stålteknik där vi vidtagit åtgärder, säger BE Groups vd Anders Martinsson. Även distributionsverksamheten i Sverige levererade ett något sämre resultat till följd av ogynnsam försäljningskanal- och produktmix. Samtidigt gick produktionsverksamheterna i Sverige och Polen starkt både volym- och lönsamhetsmässigt vilket till viss del kompenserade det lägre resultatet."

"Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila i nivå med föregående kvartal. En, enligt vår bedömning, temporär sättning av priset på aluminium och rostfritt medförde dock lagerförluster jämfört med vinster föregående år."

"Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det första kvartalet och priserna på aluminium och rostfritt förväntas återhämta sig efter första kvartalets nedgång."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT