BE Group Peter Andersson

Peter Andersson. Foto: BE Group.

Apr 20, 2021

BE Group gör rekordkvartal


"Fallhöjden har reducerats"

Stålföretaget BE Group lämnade på tisdagen delårsrapport för första kvartalet och gör sitt resultatmässigt bästa kvartal sedan mer än tio år tillbaka.

Nettoomsättningen uppgick till 1 100 MSEK (1 118) i första kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 86 MSEK (-4).

Försäljningen under första kvartalet 2021 var i paritet med samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet förbättrades avsevärt. Bakgrunden är ökade bruttomarginaler och lägre kostnader.

Stigande stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 18 MSEK, att jämföras med lagerförluster om -11 MSEK samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 86 MSEK (-4).

Rörelseresultatet under första kvartalet 2020 belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK avseende centralisering av lager och produktion till Norrköping samt stängning av lagret i Malmö.

Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (-23).

"Marknaden fortsätter att gradvis återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga under kvartalet. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin. Förhoppningen är att pandemin börjar närma sig slutet men osäkerheten om hur den kan komma att påverka 2021 finns fortfarande kvar," skriver Peter Andersson, vd och koncernchef, i rapporten.

 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT