Anders Martinsson. Foto: BE Group.

Sep 12, 2016

BE Group förväntas visa helårsvinst


Medvind från stålpriser och bättre struktur ska bidra.

"Trots en lägre försäljning i absoluta tal jämfört med 2015 har brutto- och rörelsemarginalen förbättrats under 2016 och då framförallt i Q2. Tillsammans med de högre stålpriserna globalt blev det underliggande rörelseresultatet 21 mSEK för kvartalet vilket är det högsta på flera år. Tack vare de högre priserna så uppstod även en vinst på lager på 10 mSEK. Rensat för säsongsmönster guidar bolaget för en något förbättrad pris- och efterfrågebild under andra halvåret. Tillsammans med förbättrade marginaler förväntar vi oss att bolaget klarar att visa vinst på sista raden justerat före engångsposter för helåret 2016."

Det skriver Erik Penser Bank i sin senaste analys av stålföretaget BE Group.

"Trots en lägre försäljning i absoluta tal jämfört med 2015 har brutto- och rörelsemarginalen förbättrats under 2016 och då framförallt i Q2. Tillsammans med de högre stålpriserna globalt blev det underliggande rörelseresultatet 21 mSEK för kvartalet vilket är det högsta på flera år. Tack vare de högre priserna så uppstod även en vinst på lager på 10 mSEK.

Efterfrågan var något positiv där framförallt Finland och Baltikum visade volymtillväxt på 11% jämfört med samma period förra året. Sverige och Polen var stabila. På totalen sjönk volymerna dock framförallt som ett resultat av att bolaget beslutat om att stänga stora delar av verksamheten i Tjeckien och Slovakien. Bolaget har inte specificerat hur stora prisökningarna varit men vi estimerar 2-4% i Q2 jämfört med Q1. Detta ger en betydande effekt på intjäningen.

Tidigare i år meddelade BE Group att man stänger sin verksamhet i Slovakien och stora delar av Tjeckien. Hittills har det resulterat i en halvering av volymerna från dessa områden och en minskning av det totala antalet anställda i gruppen på ca 5%. Sammantaget har åtgärderna förbättrat både rörelsekapitalet och marginalen. Vi ser dessa förändringar som positiva då de ger en uthålligt bättre kostnads- och kapitalstruktur."

Läs hela analysen på Erik Penser Bank

Toppbild: BE Groups vd Anders Martinsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT