Anders Martinsson. Foto: BE Group.

Mar 30, 2016

BE Group avvecklar förlustverksamheter


Styrelsen i BE Group har fattat beslut om en omstrukturering av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien. Omstruktureringen är ett led i koncernens arbete med att förbättra lönsamheten samt fokusera på huvudmarknaderna i Sverige, Finland och Baltikum.

Marknaden i Tjeckien och Slovakien har under flera år utvecklats negativt och trots att flera åtgärder tagits för att nå lönsamhet har bolagen fortsatt varit förlustbringande. Omsättningen på dessa marknader var 382 MSEK under 2015 och rörelseresultatet uppgick till -32 MSEK varav engångsposter -20 MSEK.

Mot denna bakgrund och rådande svaga marknadsutsikter har BE Group beslutat att lägga ner verksamheten i Slovakien samt upphöra med försäljning av plåt och aluminium på den Tjeckiska marknaden. Engångskostnaderna bedöms uppgå till 45 MSEK varav 10 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer belasta resultatet för innevarande år. En uppdaterad bedömning kommer ges i samband med att resultatet för det första kvartalet publiceras.

Den lönsamma verksamheten i Prerov, Tjeckien, som framgångsrikt förser marknaden med kapat stångmaterial berörs inte av beslutet.

På bilden Anders Martinsson, vd och koncernchef i BE Group.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT