Foto: Be Group

May 30, 2017

BE Group avvecklar Eskilstuna


BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna, enligt ett pressmeddelande idag,

Verksamheten BE Group Produktion Eskilstuna AB har under en längre period och trots omfattande förbättringsåtgärder, varit fortsatt olönsam. Omsättningen 2016 var 127 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -19 MSEK. Under första kvartalet 2017 var omsättningen 49 MSEK vilket medförde ett negativt rörelseresultat om -8 MSEK.
 
Avvecklingen är planerad under kvartal tre och berör ca 60 personer.
 
Engångskostnaderna bedöms uppgå till ca 45 MSEK varav ca 8 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer belasta resultatet för innevarande år.
 
En uppdaterad bedömning kommer ges i samband med att resultatet för det andra kvartalet publiceras.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT