Foto: BE Group.

Jan 29, 2021

Ökat resultat för BE Group


Tydlig återhämtning inom tillverkningsindustrin.

Nettoomsättningen för BE Group minskade i kvartalet med 11% till 875 MSEK (984), medan rörelseresultatet ökade till 18 MSEK (8).

"Den svagare efterfrågan som präglat hela året fortsatte under sista kvartalet och nettoomsättningen sjönk med 11%. Under de senaste månaderna har vi dock förhoppningsvis sett ett trendbrott och i december hade vi för första gången under året en nettoförsäljning som är bättre än föregående år," skriver vd Peter Andersson i rapporten.

"Vi ser nu en gradvis marknadsåterhämtning i kombination med stigande materialpriser. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin är tillbaka på nivåer i paritet med föregående år. Vad som händer under 2021 till följd av Covid-19 och dess utveckling är dock fortfarande svårt att förutspå." 

"Större projekt såsom investeringen i Norrköping, centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är avslutade och kommer att påverka 2021 positivt."

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123