Anders Martinsson, vd BE Group. Foto: BE Group.

Oct 23, 2018

BE Group ökar omsättningen


Det råder fortsatt god efterfrågan på företagets huvudmarknader.

BE Groups nettoomsättning ökade med 15 procent till 1.111 MSEK (968) i tredje kvartalet. Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (22), drivet av organisk tonnagetillväxt, gynnsam prisutveckling, positiva valutaeffekter samt fortsatt förbättrad lönsamhet i produktionsverksamheterna i Sverige och Polen.

Vi ser också att vårt fokus på kostnadskontroll i kombination med genomförda strukturåtgärder ger effekt, kommenterar BE Groups koncernchef Anders Martinsson.

Fortsatt ökande stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 7 MSEK, att jämföras med lagerförluster om -3 MSEK samma period föregående år. Sammantaget uppgick förelseresultatet till 33 MSEK (19).

Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god, säger Anders Martinsson. I kvartalet har vi haft tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 8 procent och en omsättningsökning med hela 20 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen främst på tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten, samtidigt som vi ser en något vikande efterfrågan i Baltikum. 

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det tredje kvartalet, skriver bolaget i rapporten, samt det pågående förändringsarbetet förväntas fortsätta stärka koncernens lönsamhet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT