Anders Martinsson, vd BE Group. Foto: BE Group.

Feb 1, 2018

Ökat tonnage för BE group


Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare.

Nettoomsättningen i BE Group ökade med 15% till 1 095 MSEK (953) i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 5 MSEK (4), inklusive jämförelsestörande poster om -10 MSEK (-).

"Det fjärde kvartalet innehöll en tonnagetillväxt på totalt 5 procent och en omsättningsökning på 15 procent. Högre efterfrågan på  huvudmarknaderna och en generellt högre prisnivå bidrar främst till den positiva utvecklingen," skriver Anders Martinsson, vd och koncernchef, i rapporten.

"Det underliggande rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, vilket alltid är det svagaste kvartalet under året, förbättrades till 9 MSEK vilket ska jämföras med -7 MSEK föregående år. Distributionsenheterna går allt bättre men också produktionsenheterna, främst Norrköping, utvecklas positivt." 

"Glädjande är också att avvecklingen av produktionsenheten i Eskilstuna genomförts bättre än plan," skriver han vidare.

"Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare. Stora förlustenheter i Tjeckien, Slovakien och i Eskilstuna, Sverige har avvecklats och fokus har mer och mer kunnat läggas på att förbättra våra enheter som servar svenska och finska kunder inom bygg- och tillverkningsindustri. Arbetet med att vässa vårt kunderbjudande tillsammans med strategiska leverantörer och att optimera våra interna processer och utrustning fortsätter."
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT