Anders Martinsson, vd BE Group. Foto: BE Group.

Feb 1, 2018

Ökat tonnage för BE group


Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare.

Nettoomsättningen i BE Group ökade med 15% till 1 095 MSEK (953) i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 5 MSEK (4), inklusive jämförelsestörande poster om -10 MSEK (-).

"Det fjärde kvartalet innehöll en tonnagetillväxt på totalt 5 procent och en omsättningsökning på 15 procent. Högre efterfrågan på  huvudmarknaderna och en generellt högre prisnivå bidrar främst till den positiva utvecklingen," skriver Anders Martinsson, vd och koncernchef, i rapporten.

"Det underliggande rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, vilket alltid är det svagaste kvartalet under året, förbättrades till 9 MSEK vilket ska jämföras med -7 MSEK föregående år. Distributionsenheterna går allt bättre men också produktionsenheterna, främst Norrköping, utvecklas positivt." 

"Glädjande är också att avvecklingen av produktionsenheten i Eskilstuna genomförts bättre än plan," skriver han vidare.

"Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare. Stora förlustenheter i Tjeckien, Slovakien och i Eskilstuna, Sverige har avvecklats och fokus har mer och mer kunnat läggas på att förbättra våra enheter som servar svenska och finska kunder inom bygg- och tillverkningsindustri. Arbetet med att vässa vårt kunderbjudande tillsammans med strategiska leverantörer och att optimera våra interna processer och utrustning fortsätter."
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT