Olof Sundström. Foto: Boston Consulting Group.

Mar 1, 2021

Leverantörskedjan nyckeln i klimatarbetet


För att på allvar reducera sina utsläpp behöver företag fokusera på sina leverantörskedjor. Det visar en ny rapport.

– Vi står vid ett vägskäl nu och svenska företag har möjlighet att göra ett stort avtryck i det globala klimatarbetet, säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på Boston Conculting Group och expert på klimatomställning.

För att på allvar reducera sina utsläpp behöver företag fokusera på sina leverantörskedjor. Det är slutsatsen i rapporten ”Net-Zero Challenge” som tagits fram av BCG och World Economic Forum (WEF).

Manegen är krattad för en kraftfull grön omställning. Rapportens utgångspunkt är att pandemin, tillsammans med ambitiösa klimatplaner från aktörer som USA, Kina och EU, skapat en möjlighet för att göra den omställning som krävs. Samtidigt lanserar allt fler företag sina egna planer för att bli klimatneutrala. 

Genom att adressera utsläpp i hela försörjningskedjan och jobba tillsammans med leverantörer för att skära ner, kan de flesta företag åstadkomma mycket mer än vad som går om man bara tittar på utsläppen i sin egen verksamhet.

– Det finns helt enkelt mycket mer utsläpp att kapa genom att genomlysa hela leverantörskedjan, och se till att alla är med på tåget. Här har svenska företag en stor möjlighet att göra ett positivt globalt avtryck genom att skapa sig en överblick och samarbeta tätt med sina leverantörer runt om i världen, säger Olof Sundström. 

BCG och WEF ger i rapporten en guide till hur företag kan se över sin leverantörskedja i nio steg: 

1. Bygg ett rapporteringssystem för utsläpp, och fyll på med data från era leverantörer

2. Sätt ambitiösa och holistiska mål för att skära ner på utsläppen genom följande steg: 

3. Utvärdera val av produktdesign.

4. Omvärdera inköpsstrategi (geografiskt)

5. Sätt ambitiösa regleringar för inköp av varor

6. Jobba tillsammans med leverantörer för att finansiera sätt att minska utsläpp

7. Jobba tillsammans med industrikollegor för att hitta gemensamma mål och utjämna spelplanen

8. Skala upp genom att öka efterfrågan på, och på så sätt minska kostnaden för, gröna lösningar

9. Slutligen – utveckla inre styrmekanismer som använder utsläppsminskning som styrningsobjekt så att ledningsgrupp och styrelse får ökat incitament för utsläppsminskning 

Enligt rapporten är den här typen av arbete en potentiell ”game changer” i det globala klimatarbetet.

– Det som för några år sedan kändes långt borta är nu plötsligt inom räckhåll. Nu gäller det att alla jobbar strukturerat och tillsammans. Att inte adressera utsläppen i sin leverantörskedja är sannolikt ett omotiverat stort affärsmässigt risktagande för de flesta företag, och dessutom oförenligt med moderna klimatmålsätningar, säger Olof Sundström.

Klicka här för att läsa mer om rapporten.

BCG
WEFLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT