Foto: RentUnder.

Dec 13, 2017

Båttvättföretaget får USA-order


Ordervärde 4 miljoner.


Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) med ett ordervärde om ca 4 mkr.

Ordern omfattar 1 BIGWASH-16, 1 BIGWASH-12 för motorbåtar och 1 MINIWASH. Ordervärdet uppgår till ca 4 mkr och leverans samt fakturering kommer ske under kvartal 1 till kvartal 3 2018. Ordern räknas av mot de minimum ca 450 mkr B&D behöver beställa produkter från Rentunder under de kommande fem och ett halvt åren för att erhålla exklusivitet i större delen av USA.

Rentunder fördjupade sitt samarbete med B&D i maj i år och bolaget har sedan tidigare beställt båttvättar för ca 6 mkr. B&D arbetar mot hela den amerikanska marknaden, med undantag för staten Washington och Kalifornien. Beställningen möjliggör för B&D att sprida båttvättarna utanför Florida där B&D har sitt huvudkontor och även startat båttvättsverksamheten.

B&D har i dagsläget 1 BIGWASH-16 installerad i Fort Myers, Florida och ytterligare en båttvätt i Florida som inte installerats ännu, i väntan på samtliga miljötillstånd. MINIWASHEN kommer levereras till USA i början på 2018 och fungera som en mobil visningsanläggning för intresserade hamnar samt ställas ut på mässor.

VD Mikael Alvén kommenterar:

-Ordern sänder ett starkt signalvärde till Rentunder att B&D är seriös i sin satsning att bearbeta den stora marknad de fått möjlighet att verka på. Rentunder har även kunnat observera andra tecken på detta sen start av samarbetet hur B&D har blivit allt mer aktiva genom att knyta fler säljresurser till sig och lägga resurser på att boka in sig som utställare på båtmässor som kommer genomföras 2018. Ordern kommer som en naturlig uppföljning på det förberedande arbete de lagt ner att börja bygga en gedigen kundstock.

-Spridningen på produkttyper i denna order gör att de kan visa upp ett komplett utbud av Rentunders typer av produkter. Det finns stora regionala skillnader rörande bland annat bottendjup och typ av båtar som kan ha stor inverkan på lämpligaste båttvättsmodell. Att under 2018 ha alla produkttyper (mobil tvätt, motorbåtstvätt samt motor- och segelbåtstvätt) på plats i USA kommer vara positivt för säljarbetet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT