Foto: RentUnder.

Dec 5, 2017

Båttvättföretaget får order från Nynäshamn


Företaget konstruerar och säljer miljövänliga båtbottentvättar som rengör båtskrov på mekanisk väg

Rentunder får order för uppgradring av anläggning på ca 600 tkr Rentunder AB har erhållit en order på ca 600 tkr från Nynäshamns Gästhamn på uppgradering av deras båttvätt. Leverans sker till säsongen 2018.

Rentunders order på uppdatering av Nynäshamns Gästhamns stationära båttvätt BIGWASH innebär att båtägare i Nynäshamn får tillgång till de förbättringar som skett sedan bolaget levererade en första båttvätt till Nynäshamn år 2010. Nynäshamn var bolagets första leverans av en BIGWASH.

VD Mikael Alvén kommenterar:

-Nynäshamns Gästhamns uppdatering av deras båttvätt tyder på ett långvarigt engagemang och kommer fortsätta vara till stor glädje för både besökare i hamnen såväl som de med fasta båtplatser i närområdet. Uppdateringen innebär förbättrat tvättresultat och ytterligare förlängd livstid på tvätten. Vi ser fram emot att göra dessa förbättringar samtidigt som vi kan konstatera att Större delen av tvätten är i fortsatt mycket gott skick efter 8 genomförda säsonger trots betydande användning.

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Rentunder AB utvecklar och säljer stationära och mobila båtbottentvättar och bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. 

Rentunders grundare startade båttvättsservice i Gävle redan 2004 med mobila båtbottentvättar, och har under åren samlat på sig stor erfarenhet av att både tvätta båtar och konstruera tvättar.

År 2009 bildades Rentunder AB med avsikt att konstruera och sälja mobila båtbottentvättar. Verkstadsföretaget Industrihydraulik AB, som är en ledande konstruktör och tillverkare av stora avancerade hydraulsystem i Norden, kontaktades då för tillverkningen. Så småningom såg man gemensamt även behovet av att tillverka en helt ny stationär tvätt för både motor- och segelbåtar.

Rentunder äger tvättkonstruktionen och upphandlar idag tvättarna från flera leverantörer och Industrihydraulik levererar hydrauliken samt bistår i monteringsfasen.

Industrihydraulik Sweden AB är ett företag som har specialiserat sig på byggnation av hydraulikanläggningar med kringutrustning, tillverkning och konstruktion i 3D CAD av ventilblock och hydraulikaggregat. Företaget som etablerades 1974, har 24 anställda och en stor del av produkterna exporteras över hela världen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT