Foto: Cycleurope

Dec 10, 2018

Bättre hälsa med elcykel


Nu är det dokumenterat att de positiva effekterna av elcykeln går att bevisa.

När Jönköpings kommun presenterar resultatet av sin satsning på förmånscyklar till sina medarbetare i en rapport, så visar de att elcykelpendlingen ökat från 3 % till 48%. 
I de undersökningar som kommunen gjort i anslutning till förmånscykelsatsningen visas tydliga effekter på medarbetarnas upplevda hälsa och att man väljer att transportera sig mer miljövänligt efter att ha nappat på erbjudandet om en förmånscykel. 

Konceptet med förmåncyklar gäller traditionella cyklar såväl som elcyklar, där cyklar med elassistans varit attraktivt för träning såväl som ett transportmedel som för pendling. Undersökningen visar att särskilt de anställda som valt att skaffa en elcykel förändrat sina pendlingsvanor. Där ersatte elcykeln bilen nästan varje dag för 30 procent av användarna. 23 procent ersatte bilen flera gånger i veckan och 20 procent någon eller några gånger i veckan. Siffrorna gäller för sommarhalvåret. Undersökningen visar också att den som cyklar elcykel i större utsträckning fortsätter att cykla vintertid.

Färdmedelsval under cykelsäsong, utveckling före och med förmånscykel:
Elcykel som pendlingsfordon + 45%
Bil som pendlingsfordon – 28%
Pendling med kollektivtrafik – 9%

Bland kvinnor bidrar elcykeln till att minska antalet som sällan eller aldrig motionerar samt fördubblar andelen som motionerar 4-7 gånger i veckan!
I gruppen som ökat sin motion uppger 44% av männen och 66% av kvinnorna att de använder en elcykel för träning och eller motion.

- I rapporten från Jönköpings kommun, får vi ytterligare stöd i vår övertygelse om elcykeln som framtidens transportmedel, en produkt som är bra för både hälsa och miljö, säger Jonas Netterström, VD Cycleurope Sverige AB. 
- Vi har hela tiden trott och satsat på utveckling av elcykeln, och den här rapporten, liksom flera andra visar på positiva effekter för samhället när fler människor upptäcker cykel och framförallt elcykel som transportmedel, menar Jonas.

Cycleurope Sverige AB, med säte i Varberg, utvecklar och producerar svensktillverkade cyklar under de egna varumärkena Crescent och Monark.

Läs hela rapporten som publicerats på www.jonkoping.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT