Oct 22, 2020

Bättre än väntat för Atlas Copco


Höjer utdelningen enligt tidigare förslag.

Orderingången minskade 11% till MSEK 24 246 (27 102), en organisk minskning med 6%. Intäkterna nådde MSEK 24 849 (26 676), en organisk minskning med 2% och resultat före skatt uppgick till MSEK 4 696 (5 778)

”Vi ser våra resultat som ett bevis på att vi har en hållbar struktur, över tid och under turbulens,” säger Atlas Copcos vd Mats Rahmström.

Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.

Atlas Copco har nu beslutat om en andra utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3,50 kr per aktie som ska betalas ut under det fjärde kvartalet 2020. Det framgår av delårsrapporten.

I våras beslutade bolaget att skjuta upp sitt ställningstagande om en andra utdelning och gick i stället vidare med ett utdelningsförslag på 3,50 kr för utbetalning i april, vilket var hälften av den ursprungligen föreslagna utdelningen.

Med det nu aktuella beslutet är alltså Atlas Copco tillbaka där man var i bokslutet, det vill säga en total utdelning för 2019 på 7,00 kr per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123