Daniel Troedsson. Foto: Alelion.

May 23, 2018

Batteriföretaget dubblar volymen


-Framtiden är elektrisk, säger Daniel Troedsson, vd för den svenska batteritillverkaren som planerar för produktionsstart i nya fabriken under tredje kvartalet i år.

Både Alelions försäljning och orderingång utvecklades starkt under det första kvartalet och för första gången sedan noteringen 2016, visade bolaget ett positivt rörelseresultat. Bakom resultatförbättringen ligger kraftigt ökad försäljning och fortsatta åtgärder för att minska kostnaderna. Orderingången var samtidigt den högsta hittills under ett enskilt kvartal.

Nettoomsättningen ökade till 56,6 Mkr (25,8), en ökning med 119 procent och orderingången ökade till 51,6 (38,5) Mkr. Rörelsens kostnader ökade till 61,9 (36,6) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 0,7 (-8,2) Mkr.

"Trots medvetna och fortsatt stora investeringar för framtiden i form av satsningen på en egen fabrik och rekrytering av nyckelkompetenser, lyckades vi hålla god kostnadskontroll under kvartalet, något som bidrog till det positiva resultatet," säger Daniel Troedsson, vd.

"Att Alelion för första gången lyckas uppvisa ett positivt resultat för ett enskilt kvartal, och noterar rekord både vad gäller nettoomsättning och orderingång, är naturligtvis mycket glädjande, men vi har mycket och hårt arbete framför oss innan vi når en stadigvarande lönsamhet på en tillfredställande nivå. Här pågår fullt med aktiviteter – allt från att bredda vår kundbas och vår affär till olika åtgärder för att fortsätta förbättra vår bruttomarginal och för att ta fram ny teknologi i framkant."

"Orderingången under kvartalet uppgick till 51,6 Mkr (38,5) vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Bakom ökningen låg fortsatt hög aktivitet hos våra större kunder. Alelion fortsätter att vara i en uppbyggnadsfas med ett förhållandevis stort beroende av ett fåtal större kunder, något som kan ge stora skillnader vad gäller orderingång och försäljning under enskilda kvartal," säger Daniel Troedsson. 

"Den stora milstolpen för Alelion i år handlar dock om vår nya automatiserade fabrik som blir den första i sitt slag i Sverige, och våra nya batterier av generation 3. I båda fallen löper arbetet enligt plan och produktionsstart i den nya fabriken beräknas ske under det tredje kvartalet i år."
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT