Alelion Åsa Nordström

Åsa Nordström. Foto: Alelion.

Nov 12, 2019

Batterifabriken stuvar om i ledningen


I augusti i år fick tidigare vdn Daniel Troedsson lämna och nu gör bolaget ytterligare förändringar.

I augusti i år fick batteriföretaget Alelions vd Daniel Troedsson lämna företaget. Bakgrunden uppgavs vara den tuffa förändring inom truckmarknaden som inneburit att Alelions försäljning och resultat drastiskt försämrats när de stora trucktillverkarna i ökad utsträckning valt att börja producera egna litiumjonbatterier. En förändring som kräver anpassning av strategin och nytt ledarskap. Marknadschef Åsa Nordström trädde då in som tillförordnad vd. 

Nu gör bolaget ytterligare förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet. Förändringarna innebär dels att ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete placeras i företagets ledningsgrupp, dels att ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman.

-Både marknaden och kunderna ställer ökande krav på såväl kvalitet och effektivitet och Alelion måste löpande anpassa sig till förutsättningarna för att bevara och förstärka sin konkurrenskraft, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems.

Lisa Eriksson, idag kvalitéts-och leverantörsansvarig tar över det övergripande ansvaret för kvalitéts- och HR-frågor och ingår i och med förändringen i företagsledningen. Lisa kommer att rapportera till bolagets tillförordnade vd, Åsa Nordström.

Fredrik Lüsch, tar över ansvaret för den nya funktionen Produktion & Produktutveckling. Förändringen av organisation sker med omedelbar verkan. Fredrik Sööder, utvecklingschef sedan 2014, lämnar Alelion.

-Fredrik har varit med oss under en lång och väldigt spännande period och har spelat en viktig roll när vi skapat oss ett namn som leverantör inom trucksegmentet, säger Åsa Nordström. De förändringar som skett på den marknaden under senare år gör att vi dock måste öka våra satsningar på att komma närmre kund inom nya segment. Det är ett av skälen till att vi ändrar sammansättningen av ledningsgruppen.

Alelion Energy Systems har utvecklat batterisystem baserat på litimjonteknologin ända sedan 2006 och satsade initialt på att etablera sig som leverantör av batterisystem till de stora globala trucktillverkarna såsom Toyota Material Handling och Jungheinrich. I takt med att batteriteknologin mognade och fler tillverkare kom in på marknaden blev enklare litiumjonbatterier till truckar mer av en standard- och volymprodukt. Utvecklingen ledde till att de större trucktillverkarna startade egen batteriproduktion genom insourcing och började konkurrera med sina egna underleverantörer, däribland Alelion, med stor prispress som följd. 

För att bättre ta till vara de möjligheter som finns på marknaden för litiumjonteknologi, har Alelion det senaste året inlett en strategisk översyn som bland annat resulterat i en ökad satsning inom segmentet industriella specialfordon som kräver mer komplexa högspänningsbatterier. Inom segmentet, som omfattar bland annat terminaltruckar, flygplansdragare och containerfordon, pågår en snabb och omfattande elektrifiering för att möta skärpta miljökrav både vad gäller partiklar, buller och koldioxid.

För att upprätthålla volym- och skalfördelar kommer Alelion att fortsätta tillverka truckbatterier för eftermarknaden inom materialhantering, en marknad som växer i takt med att allt fler truckoperatörer av effektivitets- och miljöskäl vill byta ut de traditionella bly-syrabatterierna mot batterier med litiumjon. Denna marknad nås genom oberoende distributörer eller partners som idag erbjuder både produkter, service och även truckar till sina kunder. Alelion har det senaste året tecknat viktiga avtal för leverans av truckbatterier till eftermarknaden i både Asien och Mellanöstern, vilket är en satsning som kommer fortsätta. 

Alelion har under 2019 färdigställt Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken är högt automatiserad och ligger mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT